Szkoła Podstawowa nr 3
             im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu
       ul. Konstytucji 3 Maja 8
     09-200 Sierpc

                          woj. mazowieckie
                                     tel./fax: (24) 275 26 44        

                             e-mail: sp3@edu.sierpc.pl

   ostatnia aktualizacja: poniedziałek 18 maja 2015                                                                          Program "Podręcznik"

 

Historia i patron, pieśń szkoły

Dyrekcja i nauczyciele
Administracja i obsługa
Absolwenci
Absolwenci szkoły
1960-
2014
Oferta ,,Trójki"
Dokumenty szkoły
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Pedagog
Samorząd Uczniowski
ZHP

Tygodniowy plan
lekcji

Z życia szkoły
Uroczystości szkolne - galeria
Sportowe wieści
Uczniowie
Nasi najlepsi 
Laureaci konkursów
i olimpiad

Laureaci konkursów sportowych
Patronat
Certyfikaty
Podziękowania
Dyplomy
Publikacje
Pisali o nas
Linki do stron
Dla  szóstoklasistów
Gry i zabawy edukacyjne
 SIERPECCY BADACZE

rodzic-uczeń  

 


Sześciolatek w naszej szkole


Wirtualny spacer po szkole
- Wejdź i zobacz!!!

 

 

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016 -  zobacz

 

 

E-dziennik
Nasz FACEBOOK
OBIADY
Wykaz ulic stanowiących obwód SP 3
REGULAMINY KONKURSÓW
Dyżury nauczycieli - zobacz
Wykaz podręczników obowiązujących
 w roku szkolnym 2015/2016
Szkolny wykaz programów nauczania
Godziny nauczycieli wynikające z art.42 ust.2 pkt2 ustawy Karty Nauczyciela
Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Regulamin korzystania 
z boiska wielofunkcyjnego

W 2005r. otrzymaliśmy Centrum Multimedialne oraz dwie Pracownie Komputerowe  (2007 - 2008r.)współfinansowane
 z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

                                                          zalecana rozdzielczość:   1024x768