Harmonogram  przejścia klas I – III na tryb nauczania hybrydowego

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zasady nauczania hybrydowego

Dyrektor szkoły  ustalił harmonogram zajęć w taki sposób, aby zajęcia w szkole miało nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie

W szkole prowadzona będzie również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie. W tym okresie dla uczniów zapisanych na obiady będzie funkcjonowała stołówka szkolna.

 

26.04.2021r. – 29.04.2021r. – nauczanie stacjonarne klasy: Ib, Id, IIa, IId,

26.04.2021r. – 27.04.2021r. – nauczanie stacjonarne klasa: IIIc,

28.04.2021r.  – 29.04.2021r. – nauczanie stacjonarne klasa IIIa

26.04.2021r. – 29.04.2021r. – nauczanie zdalne klasy: Ia, Ic, IIb, IIc, IIIb

26.04.2021r. – 27.04.2021r. – nauczanie zdalne klasa: IIIa

28.04.2021r. – 29.04.2021r. – nauczanie zdalne klasa: IIIc

facebook