Cele i rezultaty projektu

Projekt skoncentrowany na temacie „EFEKTYWNA KOMUNIKACJA – UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE” połączy 3 szkoły europejskie: z Polski, Rumunii i Turcji. Dobra komunikacja leży u podstaw naszych relacji społecznych i prowadzi do zwiększonej tendencji do okazywania życzliwości i uwagi, dzięki czemu ludzie są bardziej skłonni do oferowania swojej pomocy i wsparcia.
Umiejętności komunikacyjne są również warunkiem wstępnym skutecznej integracji nastolatków w różnym wieku i z różnych środowisk społeczno-kulturowych.
Coraz ważniejsze staje się zapoznanie uczniów z tym, w jak sposób, kiedy i gdzie wyrażać opinie i zwracać się do osób o różnych pozycjach społecznych w różnych okolicznościach. Zespół projektowy zdaje sobie sprawę z tego, jak wielką wartość dla uczniów stanowi edukacja, która kładzie duży nacisk na rozwój dobrych umiejętności komunikacyjnych i zwiększa tym samym ich komfort życia we współczesnym świecie.

Najważniejsze cele to:

 • Zwiększenie znajomości słabych kompetencji komunikacyjnych wśród 250 uczniów pochodzących z 3 europejskich szkół w ciągu dwóch lat.
 • Obserwacja procesu komunikacji wśród uczniów z 3 europejskich szkól.
 • Podniesienie umiejętności komunikacyjnych uczniów poprzez wymianę osobistych i kulturowych doświadczeń w różnych kluczowych obszarach, takich jak: umiejętność prezentacji, komunikacji międzykulturowej i wystąpień publicznych
 • Zachęcenie uczniów do korzystania z ICT, aby wpłynąć na ich komunikację.

Projekt będzie uwzględniał następujące cztery etapy:

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Bariery w komunikacji
 • Komunikacja wizualna
 • Komunikacja cyfrowa

Projekt będzie trwał dwa lata szkolne, podczas którego odbędzie się jedno krótkoterminowe wspólne szkolenie pracowników (nauczycieli) w Polsce oraz cztery krótkoterminowe wymiany grup uczniów dwa w  Rumunii, jedna w Turcji i na zakończenie jedna w Polsce.

Najważniejsze rezultaty:

 • uświadomienie uczniom w jaki sposób wyrażają siebie i jak ważna jest dokładność i jasność przekazu w komunikacji
 • rozwijanie umiejętności komunikacji międzykulturowej
 • pogłębienie znajomości sposobów komunikacji między uczniami z innych szkół w UE
 • polepszenie umiejętności komunikacyjnych uczniów po wymianie osobistych i kulturalnych doświadczeń,
 • rozwijanie umiejętności prezentacji, zdobywanie większej kompetencji i pewności podczas wystąpień publicznych
 • poprawa jakości procesu edukacyjnego poprzez opracowanie indywidualnych planów rozwoju szkół, a wizerunek wszystkich szkół jako instytucji międzynarodowych myślących przyszłościowo zostanie ulepszony na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.
 • wzajemne uznanie wartości narodowych i edukacyjnych każdego z partnerów oraz promowanie silnego dziedzictwa kulturowego UE.

 

facebook