Działania w ramach projektu

Wrzesień / Październik 2021r.

W porozumieniu z nauczycielami ze szkół  partnerskich stworzyliśmy program roboczy na kolejne 6 miesięcy projektu oraz dokonaliśmy ewaluacji drugiego roku projektu. Poczyniliśmy także ustalenia dotyczące czwartej mobilności organizowanej online przez szkołę w Rumunii. Wraz z partnerami projektu wspólnie zdecydowaliśmy, że z powodu niestabilnej sytuacji związanej z COVID-19 mobilność ta zostanie zorganizowana online. Wybraliśmy nauczycieli i uczniów chętnych  do udziału w 4 mobilności online. Poinformowaliśmy uczniów i nauczycieli o szczegółach mobilności. Prowadziliśmy działania w klubach Erasmus + i przygotowywaliśmy materiały potrzebne do spotkania online.

27.09.2021r. – 01.10.2021r.
UDZIAŁ W CZWARTEJ MOBILNOŚCI ONLINE
organizowanej przez partnerów z Rumunii

Podczas mobilności omówiliśmy rozwój projektu. Promowaliśmy wartości  europejskie i narodowe  dziedzictwa kulturowego każdego kraju oraz rozwoju dialogu międzykulturowego między krajami UE. Rozszerzaliśmy wiedzę uczniów i nauczycieli na temat różnorodności europejskiej oraz wiedzy kulturowej uczestników każdego z krajów uczestniczących projekcie. Obserwowaliśmy wydarzenia artystyczne i kulturalne. Braliśmy udział w grach i działaniach rozwijających umiejętności komunikacji, a także  omawialiśmy zagadnienia związane z komunikacją wizualną. Tworzyliśmy wspólny kalendarz i prowadziliśmy działania upowszechniające.

Linki do i mobilności w Rumunii – online:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5055305437820057&id=1057105780973396

https://www.facebook.com/1057105780973396/videos/4533309803359119/

https://www.facebook.com/1057105780973396/videos/594884748591010/

https://www.facebook.com/1057105780973396/videos/279281934016947/

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5065522753464992&id=1057105780973396

https://www.facebook.com/1057105780973396/videos/3015432552061322/

https://padlet.com/corinarogoveanu/effectivecommunication?fbclid=IwAR1i1DbBaKzXkjl1EkzLogp5aNzEK_WBGIceSugGyEa3q7xBZZ802EWw4J8

https://read.bookcreator.com/AgGEIgfam6ZwCVpFphkYSKnrH8x2/rCodk5kpSFaqYMFD-MSL6Q?fbclid=IwAR0hv7R21Pt7CqB0gUMpO9_82I1zTUErUD42wYB_gWF53XCEmBbc6d_oY-Y

https://www.youtube.com/watch?v=9ABAbFedcGE&t=38s

https://www.youtube.com/watch?v=wEWhVG72oKM&t=1358s

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Czerwiec 2021r.

Wysłaliśmy naszym przyjaciołom z projektu życzenia z okazji Dnia Dziecka .

https://www.facebook.com/ela.kaminska.98/videos/10208856952579045

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10207580547989728&set=g.2496547633948290

1 czerwca 2021 roku odbył się Szkolny Konkursu online Poezji Anglojęzycznej Charming English – Every child is a different kind of flower, and all together, make this world a beautiful garden”. Z tego tytułu uczniowie zaprezentowali piękne wierszyki o tematyce dziecięcej, którymi chcieli się podzielić z naszymi projektowymi przyjaciółmi.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4695888757095062&id=1057105780973396

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4695902427093695&id=1057105780973396

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4695925063758098&id=1057105780973396

7.06.2021 – 11.06.2021r.
UDZIAŁ W TRZECIEJ MOBILNOŚCI ONLINE
organizowanej przez partnerów z Turcji

Podczas mobilności omówiliśmy rozwój projektu oraz porównaliśmy działania związane z widocznością projektu. Promowaliśmy wartości  europejskie i narodowe dziedzictwa kulturowego każdego kraju, a także rozwijaliśmy dialog międzykulturowy między krajami UE. Rozszerzaliśmy wiedzę uczniów i nauczycieli na temat różnorodności europejskiej oraz wiedzę kulturową uczestników każdego z krajów uczestniczących w projekcie. Obserwowaliśmy  wydarzenia artystyczne i kulturalne. Uczestniczyliśmy w grach i działaniach rozwijających umiejętności komunikacji. Tworzyliśmy  skrzynki wiadomości, kapsuły czasu oraz wspólną piosenkę. Przedstawiliśmy prezentacje multimedialne „Komunikowanie się w celu zrozumienia” . Zorganizowaliśmy wspólną działalność eTwinning.  Prowadziliśmy działania upowszechniające oraz dystrybuowaliśmy materiały promocyjne.

Linki do mobilności w Turcji – online 

https://www.facebook.com/1057105780973396/videos/782324942484081/

https://www.facebook.com/1057105780973396/videos/2827736947477107/

https://www.facebook.com/1057105780973396/videos/639651977436293/

https://www.facebook.com/1057105780973396/videos/1407136286326590/

https://www.facebook.com/1057105780973396/videos/2888755024786185/

https://www.facebook.com/1057105780973396/videos/316701976616199/

https://www.facebook.com/1057105780973396/videos/227458155579616/

https://www.facebook.com/1057105780973396/videos/151802566985430/

https://www.facebook.com/1057105780973396/videos/365156848532895/

https://www.facebook.com/1057105780973396/videos/594742591427439/

https://www.facebook.com/1057105780973396/videos/764045634285313/

https://www.facebook.com/1057105780973396/videos/635907961143587/

https://www.facebook.com/1057105780973396/videos/479752746419330/

https://www.facebook.com/1057105780973396/videos/324120842611309/

https://www.facebook.com/1057105780973396/videos/390025882360872/

https://www.facebook.com/1057105780973396/videos/840199503511684/

https://www.facebook.com/1057105780973396/videos/287713856423818/

https://www.facebook.com/1057105780973396/videos/313674420235641/

https://www.facebook.com/1057105780973396/videos/347407350148659/

https://www.facebook.com/1057105780973396/videos/1888142218030828/

https://www.facebook.com/1057105780973396/videos/475883890146534/

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Maj 2021r.

Wraz z partnerami projektu poczyniliśmy uzgodnienia dotyczące trzeciej mobilności. Z powodu niestabilnej sytuacji związanej z COVID-19 wspólnie zdecydowaliśmy, że mobilność ta zostanie zorganizowana online. Wybraliśmy nauczycieli i uczniów do udziału w 3 mobilności online  organizowanej przez szkołę w Turcji. Poinformowaliśmy uczniów i nauczycieli o szczegółach  trzeciej  mobilności. Poprzez spotkania w klubach Erasmus + przygotowaliśmy uczestników oraz materiały niezbędne do uczestnictwa w mobilności.  

Nagraliśmy także piosenkę z okazji Dnia Matki dla wszystkich mam zarówno naszych jak i mam uczestników projektu .

https://www.facebook.com/watch/?v=838347487100985

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Marzec / Kwiecień 2021r.

Włączaliśmy temat projektu oraz większą ilości zadań komunikacyjnych w codzienne nauczanie online. Nasi nauczyciele oraz uczniowie doskonalili  swoje umiejętności  korzystania z komunikacji cyfrowej (CoviD-19). Organizowaliśmy spotkania  zwiększające kompetencje językowe uczniów oraz językowe nauczycieli przed planowaną mobilnością online.

Wysłaliśmy naszym partnerom życzenia z okazji Dnia Kobiet.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10208577334388765&set=g.2496547633948290

Jako miłośnicy kultury brytyjskiej 21 kwietnia obchodziliśmy 95 urodziny królowej Elżbiety II.  
Z tej okazji powstały kartki urodzinowe z życzeniami dla monarchini.

https://www.facebook.com/photo?fbid=3978343702281850&set=g.2496547633948290

22 kwietnia świętowaliśmy Dzień Ziemi – Earth Day wiemy, że postępując zgodnie ze złotą zasadą 3R: REDUCE, REUSE, RECYCLE ochronimy naszą planetę. Z tej okazji przygotowaliśmy dla naszych partnerów krótkie filmiki jak dbać o środowisko. 

https://drive.google.com/file/d/1P7xANdFqyzCTAzVl_1z8Y4QKyJf1BQUS/view?fbclid=IwAR01F-qlX6Frg779u1wznCnVhgnCPMhz9yqXkvNVGT5OpYNP30Db-c7r3h8

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Styczeń / Luty 2021r.

Umieszczaliśmy informacje dotyczące projektu na stronach internetowych i w mediach społecznościowych, dystrybuowaliśmy materiały promocyjne: ulotki online oraz prowadziliśmy działania upowszechniające. Stworzyliśmy wspólne działanie eTwinning. Aktualizowaliśmy materiały do kącika Erasmus+. Doskonaliliśmy umiejętności komunikacyjne w języku angielskim i  tworzyliśmy końcowe kwestionariusze. Organizowaliśmy zajęcia online w klubach Erasmus + we wszystkich szkołach partnerskich.

Wysłaliśmy naszym przyjaciołom z projektu życzenia z okazji Walentynek.

https://www.facebook.com/kinga.wochowska.23/videos/3758426647569122

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Listopad / Grudzień 2020r.

Uwzględnialiśmy temat projektu oraz włączyliśmy większą ilość zadań komunikacyjnych w codzienne nauczanie online. Zorganizowaliśmy wspólne działanie eTwinning. Wdrażaliśmy nauczycieli i uczniów do komunikacji cyfrowej (CoviD-19) i organizowaliśmy zajęcia online w klubach Erasmus+. Prowadziliśmy działania upowszechniające online w celu przedstawienia podczas Dnia Otwartego innym szkołom i rozszerzonej społeczności lokalnej głównych  i bieżących korzyści płynących z uczestnictwa w projekcie.

Wysłaliśmy naszym partnerom życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

https://www.facebook.com/kinga.wochowska.23/videos/3615540051857783

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wrzesień / Październik 2020r.

Organizowaliśmy zajęcia w klubach Erasmus + we wszystkich szkołach partnerskich, przygotowywaliśmy materiały do kącika Erasmus+. Prowadziliśmy  zajęcia integracyjne dla grupy projektowej i  doskonaliliśmy umiejętności komunikacyjne w języku angielskim.  Stworzyliśmy program roboczy dla drugiego roku projektu, a także przeprowadziliśmy ewaluację pierwszego roku projektu ze wszystkimi partnerami.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Maj / Czerwiec 2020r.

Stworzyliśmy i wymieniliśmy się  cyfrowymi opowiadaniami “Wkład mojego kraju w europejskie dziedzictwo kulturowe” online w związku z odwołaną mobilnością w Rumunii,  z powodu pandemii wirusa COVID-19.

https://www.storyjumper.com/book/read/84360825/5eced3f5c34ee?fbclid=IwAR3TIpqMBJtX5AuzqbhUJjzCPHA4Rjmh-uksfMiKsbmubdzw6Du33G9VqAw

Organizowaliśmy zajęcia w klubach Erasmus+ w celu dzielenia się wiedzą (online). Dokonaliśmy analizy cyfrowych opowiadań i doskonaliliśmy umiejętności komunikacyjne w języku angielskim. Integrowaliśmy  grupy projektowe w czasie spotkań online. Zorganizowaliśmy  wspólną  działalność eTwinning oraz spotkanie online na platformie. Prowadziliśmy dyskusję na temat dziedzictw kulturowych Polski, Rumunii i Turcji. Dystrybuowaliśmy materiały promocyjne: ulotki (online).

Zaprezentowaliśmy naszym partnerom prace plastyczne na temat:The most beautiful and breathtaking place I would like to visit”.

https://www.facebook.com/1057105780973396/photos/a.3538966519453964/3538968302787119

Nagraliśmy krótkie filmiki o tym, jak spędzamy wolny czas podczas pandemii oraz z życzeniami z okazji Dnia dziecka dla uczestników projektu.

https://www.facebook.com/groups/2496547633948290/posts/2660481540888231

https://www.facebook.com/elena.corina.12382/videos/714030709408229

https://www.facebook.com/ela.kaminska.98/videos/10207590740644538

Wysłaliśmy także życzenia z okazji Światowego Dnia Przyjaźni.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10207817821961429&set=g.2496547633948290

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Marzec / Kwiecień 2020r.

Zacieśnialiśmy kontakty z innymi uczestnikami projektu (analizowaliśmy kwestionariusze, zastanawialiśmy się nad doborem rodzin dla uczestników projektu). Dzieliliśmy się doświadczeniami i wrażeniami po powrocie z mobilności w Rumunii. Analizowaliśmy  i omawialiśmy działania projektowe, które odbyły się w Rumunii. Doskonaliliśmy umiejętności komunikacyjne w języku angielskim oraz prowadziliśmy spotkania integrujące   grupy projektowe. Uzupełnialiśmy kącik Erasmus+. Włączaliśmy temat projektu oraz większą ilość zadań komunikacyjnych w codzienne nauczanie. Wdrażaliśmy nauczycieli i uczniów do komunikacji cyfrowej (CoviD-19).Zorganizowaliśmy wspólne działanie na platformie eTwinning oraz spotkanie online z uczestnikami projektu w celu ustalenia dalszej współpracy po wprowadzeniu nauczania zdalnego. Wybraliśmy nauczycieli oraz uczniów do udziału w 3 mobilności (jeśli się odbędzie). Zorganizowaliśmy spotkanie online z nauczycielami oraz uczniami zaangażowanymi w projekt i wybraliśmy grupę wyjazdową.  Zorganizowaliśmy spotkanie online z rodzicami i uzyskaliśmy zgody na ewentualny wyjazd dzieci. Prowadziliśmy uzgodnienia dotyczące 3 spotkania projektowego – wciąż nie wiadomo było czy wizyta będzie możliwa. Przygotowaliśmy uczestników i materiały online. Organizowaliśmy nieformalne sesje promujące wizytę w Rumunii.

Nagraliśmy podziękowania za udział w mobilności w Rumunii.

https://www.facebook.com/ela.kaminska.98/videos/10207162925469426

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Luty 2020r.

Uczestniczyliśmy w drugiej mobilność zorganizowanej przez naszych partnerów z Rumunii. W czasie mobilności omawialiśmy rozwój projektu, porównywaliśmy działania związane z widocznością projektu, promowaliśmy wartości  europejskie i narodowe oraz  dziedzictwo kulturowe każdego kraju. W czasie mobilności rozszerzaliśmy  wiedzę uczniów i nauczycieli na temat różnorodności europejskiej, promowaliśmy rozwój dialogu międzykulturowego między krajami UE, a także rozszerzaliśmy wiedzę kulturową uczestników każdego z krajów przyjmujących.  Uczestniczyliśmy w obserwacji zajęć oraz wydarzeń artystycznych oraz kulturalnych, a także w grach  i działaniach rozwijających umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Stworzyliśmy niemą sztukę teatralną oraz e-broszurę. Prowadziliśmy działania upowszechniające w celu przedstawienia innym szkołom i rozszerzonej społeczności lokalnej głównych  i bieżących korzyści płynących z uczestnictwa w projekcie.

Linki:

https://www.facebook.com/100007621479609/videos/2551441021786589

https://www.facebook.com/100007621479609/videos/2551440618453296

https://www.facebook.com/elena.corina.12382/videos/646602882817679

https://www.facebook.com/elena.corina.12382/videos/646602229484411

https://www.facebook.com/elena.corina.12382/videos/646602136151087

https://www.facebook.com/ela.kaminska.98/videos/10207140890358562

https://www.facebook.com/ela.kaminska.98/videos/10207140890158557

https://www.facebook.com/ela.kaminska.98/videos/10207140888838524

https://www.facebook.com/ela.kaminska.98/videos/10207140887638494

https://www.facebook.com/ela.kaminska.98/videos/10207140887358487

https://www.facebook.com/100006482640526/videos/3155320751360649

https://www.facebook.com/photo/?fbid=967178853684989&set=g.2496547633948290

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3343619035655381&id=1057105780973396

Nagraliśmy również życzenia z okazji Walentynek dla naszych partnerów.

https://www.facebook.com/ela.kaminska.98/videos/10207091220836855

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Styczeń 2020r.

Wybraliśmy nauczycieli i uczniów do udziału w 2 mobilności w Rumunii, która odbędzie się w lutym. Wybraliśmy uczniów chętnych na wyjazd oraz uzyskaliśmy zgody ich rodziców na wyjazd. Wybraliśmy również nauczycieli, którzy będą wraz z uczniami uczestniczyć w mobilności.  Poinformowaliśmy uczniów i nauczycieli o szczegółach  drugiej mobilności. Wraz z partnerami projektu dokonaliśmy uzgodnień dotyczących drugiego spotkania projektu. Przygotowaliśmy uczestników i materiały do wyjazdu. Wysyłaliśmy kwestionariusze osobowe w celu zapoznania się z pozostałymi uczestnikami wyjazdu.  Zorganizowaliśmy spotkanie z uczniami i ich rodzicami dotyczące wyjazdu. Zorganizowaliśmy również nieformalne sesje promujące wizytę w Rumunii.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Grudzień 2019r.

Nasi partnerzy z Turcji  utworzyli stronę projektu na platformie eTwinning, a nauczyciele i uczniowie biorący udział w projekcie założyli na niej swoje konta. Organizowaliśmy zajęcia w klubach Erasmus + we wszystkich szkołach partnerskich. Obejrzeliśmy także prezentacje przywiezione przez naszych gości, aby zapoznać się z nauczycielami, uczniami i szkołami z krajów partnerskich. Przygotowywaliśmy  materiały do kącika Erasmus+. Prowadziliśmy zajęcia integracyjne dla grupy projektowej i doskonaliliśmy umiejętności komunikacyjne w języku angielskim.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Listopad 2019r.

W listopadzie rozstrzygnięto szkolny konkurs na logo projektu.

I miejsce zajął Bartosz Kamiński z klasy 6a

II miejsce zajęła Zuzanna Okońska z klasy 7c

III miejsce zajęła Gabriela Szlufik z klasy 6 b

Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy.

Zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie projektowe w Polsce. Podczas spotkania poznaliśmy partnerów projektu, ustaliliśmy program projektu oraz podzieliliśmy między siebie wszystkie działania projektowe. Ustaliliśmy także wspólne zasady na poziomie partnerstwa, podpisaliśmy umowę o współpracy partnerskiej i porównaliśmy wyniki wstępnych kwestionariuszy. Podczas spotkania przedstawiliśmy prezentacje systemów edukacyjnych  wszystkich krajów partnerskich oraz obejrzeliśmy prezentacje szkół partnerskich. Wybraliśmy wspólne logo projektu, dyskutowaliśmy nad strukturą wspólnej strony internetowej. Nasi goście obserwowali zajęcia oraz wydarzenia artystyczne i kulturalne. W czasie spotkania promowaliśmy dialog międzykulturowy między szkołami UE a krajami, rozszerzaliśmy wiedzę uczniów i nauczycieli w zakresie różnorodności w UE. Rozpowszechnialiśmy uczestnictwo w spotkaniu, a także integrowaliśmy temat projektu z codziennym nauczaniem.

https://sp3.sierpc.pl/wp-admin/post.php?post=42367&action=edit

Podczas mobilności w Polsce przeprowadzono konkurs na logo projektu i spośród prac przywiezionych przez gości z krajów partnerskich oraz naszych wybrano oficjalne logo.  Został nim projekt naszego ucznia Bartka Kamińskiego!! Gratulujemy serdecznie.

Nasi utalentowani uczniowie przygotowywali wokalny podarunek dla gości z Rumunii i Turcji. Podczas ich wizyty zaśpiewali kilka świątecznych piosenek po angielsku.

…………………………………………………………………………………………………………..

Goście z krajów partnerskich zostali również zaproszeni do wzięcia udziału w szkolnych Andrzejkach przygotowanych przez Samorząd Szkolny oraz kółko teatralno-recytatorskie „Figielek”.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Październik 2019r.

W październiku zgłosiliśmy wstępne kwestionariusze. Stworzyliśmy regulamin do etapu szkolnego Konkursu na logo projektu i ogłosiliśmy konkurs. Wybraliśmy po trzy najlepsze prace z każdej szkoły, które wezmą udział w konkursie na logo projektu, który zostanie zorganizowany podczas pierwszej mobilności w Polsce w listopadzie. Zorganizowaliśmy spotkanie wszystkich nauczycieli zaangażowanych w projekt i wybraliśmy nauczycieli do udziału w pierwszej mobilności. Organizowaliśmy spotkania pracowników w celu omówienia i uporządkowania wszystkich szczegółów dotyczących pierwszej mobilności projektu. Poinformowaliśmy uczniów i nauczycieli o szczegółach pierwszej mobilności w Polsce, przydzieliliśmy im poszczególne zadania. Przygotowywaliśmy materiały  i uczestników projektu do mobilności. Poszukiwaliśmy i gromadziliśmy informacje oraz materiały na temat systemu edukacyjnego w Polsce, Rumunii i Turcji. Przygotowywaliśmy prezentacje na temat systemów edukacyjnych krajów partnerskich oraz prezentacje o szkołach partnerskich.

Regulamin konkursu na Logo projektu /zobacz/

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wrzesień 2019r.

Mamy prawdziwą przyjemność ogłosić, że po raz kolejny Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu została  beneficjentem projektu w ramach Partnerstwa Współpracy Szkół programu Erasmus+. W latach 2019-2021 będziemy pracować nad projektem EFEKTYWNA KOMUNIKACJA – UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE”.
We wrześniu poinformowaliśmy pracowników szkoły i uczniów  o spotkaniach dotyczących  projektu i utworzyliśmy zespoły projektowe. Stworzyliśmy listę mailingową z adresami  e-mail  przedstawicieli oraz osób do kontaktu zaangażowanych w projekt. Stworzyliśmy kwestionariusze oraz  kąciki projektowe i kluby Erasmus +. Prowadziliśmy działania upowszechniające

 

 

 

 

 

 

facebook