Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

kalendarz-roku-skzolnego

 

 

Zdarzenia

Termin

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

26.08.2020 r.

 Organizacja roku szkolnego:

 Początek zajęć szkolnych

1.09.2020 r.

 I semestr

1.09.2020 r.  – 31.01.2021r.

 II semestr

1.02.2021 r. – 26.06.2020 r.

 Przerwa świąteczna

23.12.2020 r. – 21.12.2020 r.

 Ferie zimowe

18.01.2021 r. – 29.01.2021 r.

 Rekolekcje wielkopostne

20.03. – 23.03.2021 r.

 Przerwa świąteczna

1.04.2021 r. – 6.04.2021 r.

 Koniec roku szkolnego

25.06.2021r.

 Ferie letnie

28.06.2021 r.31.08.2021 r.

 Dni dodatkowo wolne od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

21.12. 2020 r.

22.12.2020 r.

30.04.2021 r.

4.05.2021 r.

3 dni na Egzamin Ósmoklasisty – maj 2021 r.

25, 26, 27 05. 2021 r.

Egzamin Ósmoklasisty

25.05. 2021 r. – egzamin z języka polskiego

26.05.2021 r.  – egzamin  z matematyki

27.05.2021 r.  – egzamin z języka obcego

Spotkania z rodzicami:

 Spotkania z rodzicami grup 0a,b,c,d;

2.09.2020 r.

 Ia,b,c,d; IVa; IVb; IVc; IVd

2.09.2020 r.

 Zebrania z rodzicami kl. 0-III

4.11.2020 r. online

Zebrania z rodzicami kl. IV – VIII

5.11.2020 r. online

Zebrania z rodzicami  kl. 0-III

13.01.2021 r. semestralne

Zebrania z rodzicami kl. IV – VIII

14.01.2021 r. semestralne

Zebrania z rodzicami kl. 0 – III

8.04.2021 r. śródsemestralne

Zebrania z rodzicami kl. IV – VIII

7.04.2021 r. śródsemestralne

 Dni otwartej szkoły

7.10.2020 r.

2.12.2020 r.

3.03.2021 r.

5.05.2021 r.

2.06.2021 r.

Zebrania rady pedagogicznej

(planowane):

26.08.2020 r.

9.09.2020 r.

13.01.2021 r. (klasyfikacyjna)

3.02.2021 r. (podsumowująca I semestr)

16.06.2021 r. (klasyfikacyjna)

30.06.2021 r. (podsumowująca II semestr)

Ewakuacja

18.09.2020 r.

Ślubowanie klas I

21.10.2020 r.

Dzień Otwarty Szkoły

13.02.2021 r.

Festyn Rodzinny w Trójce

12.06.2021 r.

I semestr

Wystawienie propozycji ocen

Wystawienie ocen

 

14.12.2020 r.

5.01.2021 r.

II semestr

Wystawienie propozycji ocen

Wystawienie ocen

 

14.05.2021 r.

9.06.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook