Informacje ogólne

  

 Drodzy Rodzice !!!

W dniu 30 sierpnia 2013 r. sejm przyjął tzw. ustawę sześciolatkową, która przewiduje, że już od roku szplakat1kolnego 2014/2015 sześciolatki urodzone w pierwszym półroczu 2008 r. obowiązkowo pójdą do szkoły. Docelowo od dnia 1 września 2015 r. wszystkie dzieci sześcioletnie będą objęte obowiązkiem szkolnym. 

 

OBJĘCIE OBOWIĄZKIEM SZKOLNYM

DATA URODZENIA DZIECKA

od 1 września 2014r. obowiązkowo 1 stycznia 2007 r. – 30 czerwca 2008r.
od 1 września 2014r. na wniosek rodziców 1 lipca 2008 r. – 31 grudnia 2008r.
od 1 września 2015r. obowiązkowo 1 lipca 2008 r. – 31 grudnia 2009r.

 

Dlaczego warto posłać 6-latka do szkoły?

Jak najwcześniejsze objęcie dziecka zorganizowaną edukacją szkolną zapewni mu szybszy rozwój, wcześniejsze odkrycie jego talentów i korygowanie ewentualnych deficytów.

Szkoła daje szansę na nowe przyjaźnie!
Wykorzystuje naturalny zapał dziecka do zdobywania nowych umiejętności!
Rozwija samodzielność i odpowiedzialność!

Jakie umiejętności nabywa sześciolatek w przedszkolu, a czego nauczy się w szkole?

Sześciolatek w przedszkolu przygotowuje się do nauki czytania, pisania i edukacji matematycznej – sześciolatek w szkole uczy się czytania, pisania i matematyki.
                      
Najważniejsze umiejętności z tych obszarów przedstawia poniższa tabela:

Sześciolatek w przedszkolu:

Sześciolatek w I klasie uczy się:

  – wszystkich liter alfabetu
– rozwija sprawność rąk (rysuje, wycina, lepi z plasteliny) przygotowuje się do nauki pisania – pisać proste, krótkie zdania
– słucha bajek, wierszy, opowiadań – rozwija swoje zainteresowania czytaniem i pisaniem – czytać krótkie teksty
– dzieli zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w wyrazach o prostej budowie – rozróżniać pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie oraz posługiwać się nimi
– uczy się odróżniać błędne liczenie od poprawnego, liczy z wykorzystaniem konkretnych przedmiotów – poprawnie liczyć (także wspak) do 20 oraz zapisywać liczby cyframi do 10
– podejmuje próby dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych konkretach – sprawnie dodawać i odejmować do 10 oraz zapisywać te działania
  – rozwiązywać zadania z treścią
– dowiaduje się, na czym polega pomiar długości i poznaje proste sposoby mierzenia np. krokami, stopa za stopą – mierzyć długość, posługując się np. linijką.
– porównywać długości obiektów
  – ważyć przedmioty
– poznaje pory dnia, roku, dni tygodnia i miesiące – zależności między porami roku a zjawiskami przyrody
  – korzystać z kalendarza, nazywa dni tygodnia i miesiące w roku

 mam-6-lat-konkurs1Zachęcamy do zapoznania się z serwisem internetowym poświęconym sześciolatkom w szkole.
Na stronach internetowych: Kuratorium Oświaty w Warszawie http://www.6latki.men.gov.pl oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji podstrony „Sześciolatek w szkole” zamieszczone są materiały, które mogą być pomocne w podjęciu przez rodziców decyzji o edukacji szkolnej sześciolatka. Prezentowane są tam artykuły, opinie ekspertów, przykłady praktyk z innych krajów, przytaczane najczęstsze wątpliwości rodziców wraz z odpowiedziami.

 

Przyjdź! Przekonaj się sam! Polubisz nas na pewno!

W naszej szkole Twoje dziecko osiągnie sukces!

 

SZUKASZ SZKOŁY?

– PRZYJDŹ DO NAS!!!

  Witamy_2013aa

 

facebook