Nasi nauczyciele

konf_logowykorzystując innowacyjne i twórcze metody pracy będące połączeniem nauki i zabawy, zapewnią efektywną i atrakcyjną realizację podstawy programowej, rozwijając zdolności i zainteresowania dziecka. Zapoznając się z „informacją o gotowości szkolnej” swoich uczniów właściwie zagospodarują czas pracy, zabawy i odpoczynku. Zadbają o twórczą atmosferę i zorganizują takie zajęcia, które będą oddziaływać na wszystkie zmysły i pozwolą dziecku doświadczać, poznawać, poczuć i zrozumieć otaczający świat.

 

Kwalifikacje specjalistyczne

Ilość nauczycieli

Logopedia

3 nauczycieli

Terapia pedagogiczna

8 nauczycieli

Oligofrenopedagogika

8 nauczycieli

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

2 nauczycieli

Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna

1 nauczyciel

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

1 nauczyciel

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

4 nauczycieli

 

W roku szkolnym 2012/2013 nauczyciele z klas I-III wzięli udział w projekcie „Szkoła przyjazna sześciolatkowi”, którego celem było podniesienie jakości pracy nauczycieli uczących w 1 etapie kształcenia, z uwzględnieniem ucznia sześcioletniego.

logo 6-latek w szkole
Przez cały rok odbywały się szkolenia i lekcje otwarte. W czerwcu nasza szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła przyjazna sześciolatkowi”, a 15 nauczycieli tytuł: „Nowoczesny i profesjonalny nauczyciel”.

IMG_3554

W roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu dla sierpeckich dzieci z klas I-III” prowadzone są zajęcia:

– Rozwijanie zdolności matematyczno-przyrodniczych
– Rozwijanie zdolności tanecznych

– Muzykoterapia

facebook