Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa ze sztuką”

 

 

 

W roku szkolnym 2022/2023 klasy trzecie biorą udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Zabawa sztuką”. Głównym celem projektu jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

Poprzez udział w projekcie dzieci zapoznają się z wybranymi dziełami i ich twórcami oraz

rozwiną poczucie estetyki i wrażliwości na piękno. Każda klasa pod kierunkiem nauczyciela wybierze kilka zadań, podczas realizacji których należy wykazać się pomysłowością

i oryginalnością. Wykonane prace prezentować będziemy na stronie szkoły.

Klasy, które biorą udział w projekcie:

Klasa III a – Anna Kazimierowska

Klasa III b – Anna Stoń

Klasa III c – Elżbieta Dobies

Klasa III d – Iwona Chyżyńska

Życzę miłej zabawy i dużo uśmiechu podczas realizacji zadań

Koordynator projektu

Anna Stoń

 

facebook