Naukowy Zawrót Głowy

 

 

 

„Naukowy Zawrót Głowy – innowacyjne metody nauczania w szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc”

 

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Sierpc,  w tym:  Szkołę Podstawową nr 2 im. Armii Krajowej  w Sierpcu oraz Szkołę Podstawową nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu,  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata  2014-2020,

Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym szkołach zawodowych)

 

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu kompetencji matematyczno-przyrodniczych, językowych, cyfrowych i umiejętności uniwersalnych u łącznie 468 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu, w tym wsparcie 82 uczniów o specjalnych potrzebach w Sierpcu do 30.06.2022 poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych dostosowanych do ich potrzeb od IX 2020 do VI 2022 oraz 54 nauczycieli w Sierpcu poprzez objęcie ich szkoleniami podnoszącymi ich kompetencje.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  • Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli,
  • Doposażenie pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 2,
  • Doposażenie pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 3,
  • Zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe,
  • Zajęcia metodą eksperymentu,
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych,
  • Zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach,
  • Wyjazdy edukacyjne.

 

W ramach projektu realizowane są zajęcia wyrównawcze i  rozwijające z: matematyki; biologii, chemii, fizyki; geografii, j. angielskiego, j. niemieckiego. Prowadzone są także zajęcia metodą eksperymentu z: matematyki, biologii, fizyki, chemii, geografii. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania również z informatyki i robotyki. Prowadzone są także zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne; logopedyczne oraz socjoterapeutyczne.

W realizacji projektu mogą uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie szkoły.

 

Dokumenty projektu:

– Regulamin rekrutacji /pobierz/

– Karta zgłoszenia ucznia do projektu /pobierz/

 

 

 

 

 

 

facebook

Warning: Undefined array key "cookies_accepted" in /home/users/sp3-2023/public_html/wp-content/themes/sp/footer.php on line 103