Rada Rodziców

rada

            Prezydium Rady Rodziców

 

         Przewodnicząca RR – p. Michał Pawłowski
        I Z-ca Przewodniczącej RR – p. Monika Krześniak
       II z-ca Przewodniczącej RR – p. Monika Rożniak
      Sekretarz – p. Elżbieta Perzyńska
      Sekretarz – p. Małgorzata Puszcz
         

         

 

Składka na Radę Rodziców


Na bieżący rok szkolny została ustalona roczna składka na fundusz Rady w kwocie 50 zł.

Powyższa składka jest dobrowolna, ale dzięki funduszowi RR możemy wpływać na poziom nauczania w szkole oraz przyczyniać się do tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole.


Bardzo prosimy o wpłaty wg deklarowanych kwot.
Wpłaty na rzecz Rady Rodziców mogą być dokonywane w całości lub w ratach półrocznych u nauczyciela – wychowawcy danej klasy lub Trójki klasowej
.

Od 01.01.2017r. wpłat można dokonywać przelewem na konto lub bezpośrednio w banku (wpłata gotówkowa; wzór wpłaty prezentujemy poniżej w załączeniu)

1

Regulamin Rady Rodziców  (plik w formacie pdf)

facebook