Rada Rodziców

rada

            Prezydium Rady Rodziców

 

         Przewodniczący RR – p. Michał Pawłowski
        I z-ca Przewodniczącego RR – p. Monika Krześniak
       II z-ca Przewodniczącego RR – p. Monika Rożniak
      Sekretarz – p. Kinga Kędzierska
      Sekretarz – p. Małgorzata Puszcz
         

         

 

Składka na Radę Rodziców


Na bieżący rok szkolny została ustalona roczna składka na fundusz Rady w kwocie 60 zł.

Powyższa składka jest dobrowolna, ale dzięki funduszowi RR możemy wpływać na poziom nauczania w szkole oraz przyczyniać się do tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole.


Bardzo prosimy o wpłaty wg deklarowanych kwot.
Wpłaty na rzecz Rady Rodziców mogą być dokonywane w całości lub w ratach półrocznych u nauczyciela – wychowawcy danej klasy lub Trójki klasowej
.

Od 01.01.2017r. wpłat można dokonywać przelewem na konto lub bezpośrednio w banku (wpłata gotówkowa; wzór wpłaty prezentujemy poniżej w załączeniu)

1

Regulamin Rady Rodziców  (plik w formacie pdf)

facebook

Warning: Undefined array key "cookies_accepted" in /home/users/sp3-2023/public_html/wp-content/themes/sp/footer.php on line 103