Oferta „Trójki”

Chcemy, by szkoła była dla dzieci ich drugim domem. Otaczamy swoich uczniów życzliwą opieką. Tworzymy bezpieczną atmosferę sprzyjającą osiąganiu sukcesów, budowaniu poczucia własnej wartości. Pomagamy wkraczać w fascynujący świat wiedzy. Działania zmierzające do indywidualizacji rozwoju każdego dziecka nauczyciele podejmują wspólnie z rodzicami.

Kładziemy nacisk na:

rozwijanie twórczego myślenia, wyrabianie analitycznego podejścia do otaczającej rzeczywistości, opanowanie trzech języków obcych, umiejętność posługiwania się komputerem i korzystania z Internetu, umożliwianie uczniom prezentacji swojej wiedzy i umiejętności, czynny udział w życiu kulturalnym swojej małej ojczyzny oraz współpracę ze szkołami Unii Europejskiej.

Wszystkim uczniom zapewniamy:

– wysoki poziom nauczania
– naukę języków obcych już od klasy pierwszej
– zajęcia w nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych
– uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań
– lekcje wychowania fizycznego na basenie i w dwóch salach gimnastycznych
– zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne
– opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej
– korzystanie z bogatego zbioru bibliotecznego
– systematyczną pomoc pedagoga
– szeroki program imprez klasowych i szkolnych
– bogatą ofertę imprez sportowo-rekreacyjnych
– wycieczki turystyczno-krajoznawcze
– wyjazdy do kin i teatrów
– obiady w stołówce szkolnej
– ciekawe zajęcia w czasie ferii zimowych
– dla chętnych dodatkowe zajęcia językowe

Procesem dydaktyczno-wychowawczym kieruje wykwalifikowana kadra nauczycielska, która dba o harmonijny rozwój każdego dziecka, jaki dokonuje się w procesie kształcenia umysłowego, moralno-społecznego, estetycznego, technicznego i fizyczno-zdrowotnego.

facebook

Warning: Undefined array key "cookies_accepted" in /home/users/sp3-2023/public_html/wp-content/themes/sp/footer.php on line 103