Deklaracja Dostępności

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
09-200 Sierpc
ul. Konstytucji 3 Maja 8
Tel. 24 -275-26-44
Fax: 24-275-26-44
e-mail: sp3@edu.sierpc.pl
strona internetowa: www.sp3.sierpc.pl

Dostępność architektoniczna
Szkoła posiada jeden podjazd do szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście od strony boiska szkolnego. Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Strona internetowa

Strona internetowa nie posiada dostępności dla osób niepełnosprawnych.

facebook