Rada Pedagogiczna

 

oddział przedszkolny

mgr Elżbieta Dobies
mgr Marta Gajdkowska
mgr Anna Puszcz
mgr Anna Tokarska

 

edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewa Chyżyńska
mgr Grażyna Fydrychowicz
mgr Olga Kawałek
mgr Grażyna Krawczyńska
mgr Marzena Laskowska
mgr Joanna Lewandowska
mgr Elwira Marcinkowska Osmólska
mgr Edyta Paciuszkiewicz

mgr Anita Penszyńska
mgr Dorota Pufelska
mgr Bogumiła Rzeszotarska
mgr Anna Stoń

język polski

mgr Angelika Goszczycka
mgr Joanna Guzowska
mgr Irena Kalkowska 
mgr Małgorzata Murawska
mgr Edyta Paciuszkiewicz
mgr Małgorzata Tyburska (urlop)

 

język niemiecki

j. niemieckimgr Grażyna Danik

 

język angielski

j, angidelskimgr Aneta Cupała 
mgr Elżbieta Kamińska
mgr Elżbieta Motylewska 
mgr Kinga Wochowska 

matematyka

mgr Monika Adamkowska-Oszal
mgr Joanna Marlęga
mgr Anna Prątnicka

mgr Anna Ronowicz (urlop)
mgr Marta Sochocka 
mgr Małgorzata Szatkowska

chemia
chemia

mgr Monika Adamkowska – Oszal
mgr Joanna Marlęga

fizyka

fizykamgr Monika Adamkowska – Oszal
mgr Józef Urbański

geografia
geogra
mgr Elżbieta Jóźwiak
 

biologia

biologia

mgr Anna Kopycińska

przyroda
            

mgr Barbara Woźnicka

historia

mgr Elżbieta Jóźwiak
mgr
Anna Kocięcka

mgr Anna Makowska (urlop)
mgr Dorota Ossowska
mgr Monika Wojciechowska

wiedza o społeczeństwie

wos

mgr Anna Kocięcka
mgr
 Anna Makowska (urlop)

technika  

mgr Barbara Woźnicka

informatyka 
   

mgr Monika Wojciechowska
mgr Józef Urbański

muzyka  

mgr Małgorzata Trojanowska 

plastyka  

mgr Artur Tyndorf

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Anna Kopycińska
mgr Jolanta Nawrocka

   religia  

mgr Marzanna Jabłońska
mgr Aldona Tłusty
mgr Michalina Zielińska /s. Augustyna/

Edukacja dla bezpieczeństwa

440e34c6b42ae55d891c6e18cd989b2c06be5198mgr Janusz Jezierski

doradztwo zawodowe

doradztwo-zawodowemgr Elwira Marcinkowska – Osmólska

wychowanie fizyczne   

mgr Waldemar Frydrychowicz
mgr Janusz Jezierski
mgr Jarosław Kinecki
mgr Małgorzata Narodzonek
mgr Jolanta Nawrocka
mgr Maria Nowakowska (urlop)
mgr Dariusz Szymański

nauczyciel tańca

 mgr Adrian Kowalski

świetlica szkolna 

mgr Monika Adamkowska-Oszal
mgr Magdalena Czarnecka
mgr Grażyna Danik
mgr Elżbieta Dobies
mgr Marta Gajdkowska
mgr Agnieszka Kożuchowska
mgr Joanna Marlęga
lic. Magdalena Różańska
mgr Justyna Smykowska
mgr Małgorzata Trojanowska 
mgr Artur Tyndorf

biblioteka 
                      

mgr Jolanta Chyżyńska
mgr Grażyna Gałązka

logopeda

mgr Magdalena Mielnikow – Szymańska (urlop) / mgr Karolina Słomińska

 

nauczyciel wspomagający

mgr Angelika Goszczycka
mgr Marta Guba
mgr Agnieszka Jezierska-Chalicka
mgr Justyna Kaczorowska
mgr Sylwia Michałek
mgr Małgorzata Puszcz
mgr Monika Szlufik
mgr Jolanta Szymaniak
mgr Anna Żuławnik

psycholog/terapeuta integracji sensorycznej 

psych

 
mgr Katarzyna Kowalkowska (urlop)  
mgr Aneta Ciemiecka
mgr Katarzyna Jankowska

 

pedagog szkolny/pedagog specjalny
                       
mgr Jolanta Wojda

terapeuta integracji sensorycznej 

 


mgr Aneta Ciemiecka
mgr Katarzyna Jankowska

 

 

facebook

Warning: Undefined array key "cookies_accepted" in /home/users/sp3-2023/public_html/wp-content/themes/sp/footer.php on line 103