Rada Pedagogiczna

 

oddział przedszkolny

mgr Marta Gajdkowska
mgr Marta Guba
mgr Olga Kawałek
mgr Marzena Laskowska
lic. Wioletta Skierska

 

edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewa Chyżyńska
mgr Grażyna Fydrychowicz
mgr Anna Kazimierowska
mgr Grażyna Krawczyńska
mgr Joanna Lewandowska
mgr Elwira Marcinkowska – Osmólska
mgr Edyta Paciuszkiewicz
mgr Anita Penszyńska

mgr Dorota Pufelska
mgr Bogumiła Rzeszotarska
mgr Anna Stoń
mgr Anna Żuławnik / mgr Elżbieta Dobies

język polski

mgr Angelika Goszczycka
mgr Joanna Guzowska
mgr Irena Kalkowska
mgr Małgorzata Murawska
mgr Małgorzata Tyburska

 

język niemiecki

j. niemieckimgr Grażyna Danik

 

język angielski

j, angidelskimgr Aneta Cupała 
mgr Elżbieta Kamińska
mgr Elżbieta Motylewska (urlop) /  mgr Alicja Łukaszewska
mgr Edyta Paciuszkiewicz
mgr Kinga Wochowska 

matematyka

mgr Joanna Marlęga
mgr Anna Prątnicka

mgr Anna Ronowicz
mgr Marta Sochocka 
mgr Małgorzata Szatkowska

chemia
chemia

mgr Monika Adamkowska – Oszal
mgr Joanna Marlęga

fizyka

fizykamgr Monika Adamkowska – Oszal
mgr Małgorzata Szatkowska
mgr Józef Urbański

geografia
geogra
mgr Elżbieta Jóźwiak
 

biologia

biologiamgr Anna Kopycińska
mgr Krystyna Witkowska

przyroda
            

mgr Anna Kopycińska
mgr Krystyna Witkowska

historia

mgr Elżbieta Jóźwiak
mgr
Anna Kocięcka

mgr Anna Makowska
mgr Dorota Ossowska
mgr Monika Wojciechowska

wiedza o społeczeństwie

wos

mgr Anna Kocięcka
mgr
 Anna Makowska

technika  

mgr Barbara Woźnicka

informatyka 
   

mgr Monika Wojciechowska
mgr Józef Urbański

muzyka  

mgr Małgorzata Trojanowska (urlop) /
mgr Małgorzata Puszcz

plastyka  

mgr Artur Tyndorf

wychowanie do życia w rodzinie

 mgr Anna Kopycińska

   religia  

mgr Aldona Tłusty
mgr Marzanna Jabłońska (urlop) / mgr Dorota Zalewska
mgr Michalina Zielińska /s. Augustyna/

Edukacja dla bezpieczeństwa

440e34c6b42ae55d891c6e18cd989b2c06be5198mgr Janusz Jezierski

doradztwo zawodowe

doradztwo-zawodowemgr Elwira Marcinkowska – Osmólska

wychowanie fizyczne   

mgr Waldemar Frydrychowicz
mgr Jarosław Kinecki
mgr Małgorzata Narodzonek
mgr Jolanta Nawrocka
mgr Maria Nowakowska (urlop)
mgr Dariusz Szymański

nauczyciel tańca

 mgr Adrian Kowalski

świetlica szkolna 

mgr Grażyna Danik
mgr Agnieszka Kożuchowska
mgr Joanna Marlęga
mgr Justyna Smykowska
mgr Artur Tyndorf
mgr Krystyna Witkowska

biblioteka 
                      

mgr Jolanta Chyżyńska
mgr Grażyna Gałązka

logopeda

mgr Magdalena Mielnikow – Szymańska

 

nauczyciel wspomagający

mgr Angelika Goszczycka

mgr Agnieszka Jezierska-Chalicka
mgr Justyna Kaczorowska (urlop) / mgr Edyta Malicka

mgr Sylwia Michałek
mgr Małgorzata Puszcz
lic. Jolanta Szymaniak
mgr Anna Tokarska

mgr Barbara Woźnicka

psycholog/terapeuta integracji sensorycznej 

psych

 mgr Katarzyna Kowalkowska

pedagog szkolny/pedagog specjalny
                       

  mgr Jolanta Wojda

terapeuta integracji sensorycznej 

  mgr Katarzyna Jankowska

 

 

facebook

Warning: Undefined array key "cookies_accepted" in /home/users/sp3-2023/public_html/wp-content/themes/sp/footer.php on line 103