Pracownicy

 

 Pracownicy sekretariatu

 Agnieszka Kluczewska
Iwona Pietrzykowska
Izabela Piotrowska

 Intendent

 Sylwia Skrzyńska

Pomoc nauczyciela

Anna Tokarska / Joanna Garczyńska

Informatyk

images
Przemysław Olszewski


Pracownicy szkolnej stołówki

Anna Okraszewska
Małgorzata Ożdżyńska
Małgorzata Przymyłska
Sylwia Poczwardowska
Krystyna Majorkowska

Pracownicy obsługi
   
Dorota Domagała
Maria Grzyb
Grażyna Jaśkiewicz
Marzanna Jędrzejczak
Agnieszka Klinikowska
Kazimiera Koralewska
Agnieszka Rosińska
Teresa Tylicka
Hanna Witkowska

Konserwatorzy
i pracownik na obiektach
sportowych

Janusz Jezierski
Mirosław Grzyb
Andrzej Sieciński

 

 

 

 

facebook