SCWEW

 

 

 

Pilotażowe wdrożenie modelu

Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu podjęła współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu w ramach „Pilotażowego wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.

Projekt ten jest realizowany w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. 

Grantobiorcą jest Powiat Sierpecki, który na SCWEW wyznaczył Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu.

Celem SCWEW jest udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju, z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i możliwości. Podejmowane działania w perspektywie długofalowej mają służyć wspieraniu przedszkola/szkoły w celu zapewnienia wysokiej jakości edukacji dla wszystkich, a w szerszej − budować zasady społeczeństwa włączającego.

 

Placówki objęte wsparciem:

Miejskie Przedszkole nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu

Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu            

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

 

 

Zespół  SCWEW

Lider – Marzanna Dąbrowska

Specjalista w zakresie pedagogiki specjalnej – Małgorzata Dywal

Ekspert ds. edukacji włączającej – Agnieszka Domańska

Ekspert ds. informacji i ewaluacji – Magdalena Linowska

Ekspert ds. technologii wspomagającej – Aleksandra Melibruda

 

Szkolnym koordynatorem projektu jest Katarzyna Kowalkowska

 

#Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sierpcu

#SCWEW

#OśrodekRozwojuEdukacji (ORE)

#Starostwo Powiatowe w Sierpcu

 

facebook

Warning: Undefined array key "cookies_accepted" in /home/users/sp3-2023/public_html/wp-content/themes/sp/footer.php on line 103