Szkoła Ćwiczeń

Od roku szkolnego 2019/2020   Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu jest szkołą wiodącą w ramach projektu Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego. Łączna kwota dofinansowania wynosi: 1.024.081,56 zł. Okres realizacji projektu: 1.09.2019 – 31.08.2021 r. Beneficjentem projektu jest: Gmina Miasto Sierpc.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ; osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; nazwa działania: 2.10. Wysoka jakość systemu edukacji.

Szkoła ćwiczeń to miejsce, gdzie najnowsze trendy i strategie pedagogiczne podlegają praktycznej weryfikacji, nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy i dzielą się swoimi pomysłami z innymi nauczycielami w celu wzmocnienia kompetencji nauczycieli z innych szkół. Natomiast studenci – przyszli nauczyciele pod kierunkiem swojego opiekuna, mierzą się z praktyką pedagogiczną zarówno w zakresie dydaktyki, jak i wychowania.

Głównym celem realizacji projektu jest wsparcie wysokiej jakości systemu oświaty. W realizowanym przez nauczycieli i uczniów projekcie zaplanowane zostały działania mające na celu ich wsparcie w obszarach przedmiotowych:  matematyka, języki obce, przedmioty przyrodnicze, informatyka. Nauczyciele ze szkoły wiodącej i szkół współpracujących, będą brali udział w warsztatach i szkoleniach metodycznych, sieciach wsparcia ,konsultacjach, konferencjach, szkoleniach e-learningowych, lekcjach pokazowych.

W ramach projektu Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu – szkole wiodącej  zostaną wyremontowane, wyposażone i przygotowane 4 pracownie  przedmiotowe: językowa, informatyczna, przedmiotów przyrodniczych i matematyczna.

Partnerami projektu są:

Uczelnia Nauk Społecznych – Łódź

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Czarodziejski ogród” – Płock

Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny EDU-JETTER  – Włocławek

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej Sierpc

Szkołami współpracującymi są:

Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie,

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie,

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach,

Szkoła Podstawowa im. Władysława S. Reymonta w Szczutowie,

Szkoły Katolickie Płock,

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sierpcu,

Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu.

 

 

 

Wydarzenia /zobacz więcej/

Harmonogram Szkoleń Szkoły Ćwiczeń/ zobacz więcej/

Dokumenty/ zobacz więcej/

Oferty/ zobacz więcej/

 

 

facebook

Warning: Undefined array key "cookies_accepted" in /home/users/sp3-2023/public_html/wp-content/themes/sp/footer.php on line 103