Biblioteka szkolna

canstock5132271

„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka to świątynia jego myśli”

 

Nauczyciele bibliotekarze Biblioteka jest czynna
mgr Jolanta Chyżyńska
mgr Grażyna Gałązka
poniedziałek – 8:00-15:00
wtorek – 8:00-15:00
środa – 8:00-15:00
czwartek – 8:00-15:00
piątek – 8:00-15:00

Od 3 września 2012 r. nasza szkolna biblioteka uruchomiła elektroniczny system wypożyczania książek

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ – pobierz

Zbiory biblioteczne stanowią:
książki – 17279 woluminów
czasopisma – 3  tytuły /głównie pozycje metodyczne dla nauczycieli/
zbiory specjalne: kasety video, płyty CD, mapy

Czytelnia dysponuje bogatym księgozbiorem podręcznym,  udostępnianym  na miejscu oraz wypożyczanym na zajęcia lekcyjne. Do dyspozycji uczniów oraz nauczycieli  jest sprzęt audiowizualny oraz komputery z dostępem do Internetu.

Do zadań  naszej szkolnej biblioteki należy głównie:
– realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły
– rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych uczniów
– przygotowanie do samokształcenia i korzystania ze źródeł informacji
– wspomaganie nauczycieli w realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych
– upowszechnianie czytelnictwa poprzez różne formy: ekspozycje zbiorów, konkursy, uroczystość pasowania na czytelnika.

Internetowe centrum informacji multimedialnej to 4 stanowiska komputerowe, które funkcjonują w szkole od grudnia 2005 roku. Otrzymaliśmy je w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Projekt  współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Komputeryzacja biblioteki to nowe możliwości dla uczniów i nauczycieli. Realizowane one będą poprzez:
– wykorzystywanie systemu komputerowego jako środka dydaktycznego w
czasie zajęć bibliotecznych,
– pisanie zadań domowych, referatów,
– pogłębianie własnych zainteresowań i pasji,
– wyrównywanie różnic w dostępie do informacji,
– wdrażanie do samodzielnego poszukiwania i zdobywania potrzebnych informacji.

 

Niektóre z imprez zorganizowanych przez szkolną bibliotekę – zobacz

 

Tutaj można znaleźć ciekawe  informacje poświęcone  dziejom książki, bibliotek, pisma, opraw i zdobnictwa – słowem, wszystkim tym zjawiskom, które kształtowały i kształtują nadal postać książki.

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ – pobierz

 

Biblioteka szkolna na początku każdego roku szkolnego ogłasza konkursy – „Czytelnik Miesiąca”, „Najlepiej czytająca klasa” oraz „Czytelnik Roku”. Wyniki tych konkursów są co miesiąc wywieszane na tablicy informacyjnej na korytarzu szkolnym.

W klasach I – III nagrodę przechodnią dla najlepiej czytającej klasy stanowi statuetka przedstawiająca Sowę, natomiast najlepszy czytelnik otrzymuje dyplom. Uczeń, który w ciągu roku uzyska najwięcej tytułów czytelnika miesiąca, na koniec roku otrzymuje tytuł czytelnika roku. 

sowa-bibl.Konkurs „Najlepiej Czytająca Klasa”art-kzwc

wrzesień –  klasa  ;  klasa

Najlepiej Czytająca Klasa w roku szkolnym 2022/2023:
w kategorii kl. I – III –  klasa
     w kategorii kl. IV – VIII – klasa

 

Konkurs „Czytelnik Miesiąca”    

Klasy I-III

wrzesień –

Klasy IV-VIII

wrzesień –


Czytelnik Roku 2022/2023

w kategorii kl. I – III    
         w kategorii kl. IV – VIII    

                                                      czytaniejak                                                  

Czytelnik Roku 2007/2008 w kategorii klas IV – VI Anna Barańska kl. VB
                                            w kategorii klas I – III Ewa Wiśniewska kl. IIa;   Kinga Bartkowska kl. IIc

Czytelnik Roku 2008/2009 w kategorii klas IV – VI  Anna Czarnomska kl. VIa
                                             w kategorii klas I – III  Kinga Bartkowska kl. IIIc

Czytelnik Roku 2009/2010 w kategorii klas I – III  Joanna Szymańska kl. IIId
                                             w kategorii klas IV – VI Kinga Bartkowska kl. IVc

Czytelnik Roku 2010/2011 w kategorii kl. I – III  Paweł Woźnicki kl. IIa
                                             w kategorii kl. IV – VI Kinga Bartkowska kl. Vc; Kinga Pokorska kl. IVd

Czytelnik Roku 2011/2012 w kategorii kl. I – III Paweł Woźnicki kl. IIIa
                                             w kategorii kl. IV – VI Patryk Marjański kl. Va

Czytelnik Roku 2012/2013 w kategorii kl. I – III Jakub Kuliński kl. IIb
                                             w kategorii kl. IV – VI Julia Jankowska kl. IVa

Czytelnik Roku 2013/2014 w kategorii kl. I – III Jakub Kuliński kl. IIIb
                                             w kategorii kl. IV – VI Wiktor Rochowicz kl. Vd

Czytelnik Roku 2014/2015 w kategorii kl. I – III Amelia Marlęga kl. IIId
                                             w kategorii kl. IV – VI Wiktor Rochowicz kl. VId

Czytelnik Roku 2015/2016 w kategorii kl. I – III Wiktor Długokęcki kl. IIc
                                             w kategorii kl. IV – VI Kinga Skowrońska kl. IVb

Czytelnik Roku 2016/2017 w kategorii kl. I – III Dębowski Alan kl. IIIa
                                             w kategorii kl. IV – VI Kinga Skowrońska kl. Vb

Czytelnik Roku 2017/2018 w kategorii kl. I – III Laura Zielińska kl. IIIf
                                             w kategorii kl. IV – VI Kinga Skowrońska kl. VIb

Czytelnik Roku 2018/2019 w kategorii kl. I – III Michalina Nyklas kl. IIc
                                             w kategorii kl. IV – VI Tomasz Maciejewski kl. IVb


Czytelnik Roku 2021/2022 w kategorii kl. I – III Filip Paciuszkiewicz  kl. IIIb
                                             w kategorii kl. IV – VIII Martyna Kluczewska kl. VIIIa
                                                                              Kajetan Lisicki kl. VIIe

           Linki do stron:

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu             Oficyna Wydawnicza G&P      Sierpecka Czytelnia Wirtualna

 Polska Biblioteka Internetowa           Czasopismo „Biblioteka w szkole”        Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu 

facebook

Warning: Undefined array key "cookies_accepted" in /home/users/sp3-2023/public_html/wp-content/themes/sp/footer.php on line 103