Klasy i wychowawcy

rok szkolny 2021/2022

Klasy I

Klasa Ia – wychowawca – Dorota Pufelska

Klasa Ib – wychowawca – Grażyna Krawczyńska

Klasa Ic – wychowawca – Joanna Lewandowska

Klasa Id – wychowawca – Grażyna Fydrychowicz

Klasy II

Klasa IIa – wychowawca – Anna Kazimierowska

Klasa IIb – wychowawca – Anna Stoń

Klasa IIc – wychowawca – Anna Żuławnik

Klasa IId – wychowawca – Ewa Chyżyńska

Klasy III

Klasa IIIa – wychowawca – Wioletta Skierska

Klasa IIIb – wychowawca – Bogumiła Rzeszotarska

Klasa IIIc – wychowawca – Edyta Paciuszkiewicz

Klasa IIId – wychowawca – Elwira Marcinkowska-Osmólska

Klasa IV

Klasa IVa – wychowawca – Joanna Guzowska

Klasa IVb – wychowawca – Irena Kalkowska

Klasa IVc – wychowawca – Anna Makowska

Klasy V

Klasa Va – wychowawca – Maria Nowakowska

Klasa Vb – wychowawca – Barbara Woźnicka

Klasa Vc – wychowawca – Małgorzata Tyburska

Klasa Vd – wychowawca – Joanna Marlęga

Klasy VI

Klasa VIa – wychowawca – Monika Wojciechowska

Klasy VII

Klasa VIIa – wychowawca – Waldemar Frydrychowicz

Klasa VIIb – wychowawca – Małgorzata Murawska

Klasa VIIc – wychowawca – Krystyna Witkowska

Klasa VIId – wychowawca – Anna Prątnicka

Klasa VIIe – wychowawca – Małgorzata Trojanowska

Klasa VIIf – wychowawca – Anna Kocięcka

Klasy VIII

Klasa VIIIa – wychowawca – Anna Ronowicz

Klasa VIIIb – wychowawca – Małgorzata Szatkowska

Klasa VIIIc – wychowawca – Grażyna Gałązka

Klasa VIIId – wychowawca – Anna Kopycińska

facebook