Psycholog szkolny

mgr Katarzyna Kowalkowska

 zaprasza na indywidualne konsultacje uczniów i rodziców w następujących godzinach pracy:

 

Poniedziałek 10:30 – 15:00

Wtorek 08:00 – 12:30

Środa 9:00 – 14:30

Czwartek 08:00 – 11:30

Piątek 08:00 – 12:00

 

Istnieje możliwość kontaktu oraz uzyskania pomocy psychologicznej za pomocą:
poczty mailowej
sp3.psychologszkolny@gmail.com
, Portalu LIBURUS, Platformy Discord.

 

Psycholog szkolny:

       • Zapewni Ci anonimowość i dyskrecję.
       • Wysłucha Cię życzliwie i z uwagą.
       • Pomoże Ci znaleźć wyjście z trudnej sytuacji.

 

Zadania psychologa szkolnego to między innymi:

 • diagnoza potencjalnych możliwości i potrzeb ucznia;
 • analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia;
 • podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym w celu zapobiegania pojawieniu się problemów;
 • podejmowanie działań o charakterze opiekuńczo- wychowawczym;
 • udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formach odpowiednich  do rozpoznanych potrzeb;
 • udzielanie pomocy psychologicznej i wsparcia emocjonalnego uczniom w trudnej sytuacji.

 

Kto może zgłosić się do psychologa szkolnego?

Uczeń, który:

    • ma trudności w szkole z nauką
    • ma trudności w kontaktach z rówieśnikami
    • nie potrafi porozumieć się z nauczycielem
    • ma problem i nie wie, jak go rozwiązać
    • ma problemy w domu rodzinnym, które utrudniają mu dobre funkcjonowanie
    • nie czuje się w szkole bezpiecznie
    • chciałby z kimś porozmawiać i zostać wysłuchanym
    • chciałby podzielić się swoją radością i sukcesem

 

Rodzic, który:

    • jest zaniepokojony zachowaniem swojego dziecka
    • chce porozmawiać o swoim dziecku i relacjach z nim
    • chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko
    • potrzebuje wsparcia w procesie wychowania
    • szuka pomocy w trudnych sytuacjach życiowych
    • ma pytania i nie wie do kogo powinien się z nimi zwrócić
facebook

Warning: Undefined array key "cookies_accepted" in /home/users/sp3-2023/public_html/wp-content/themes/sp/footer.php on line 103