Świetlica szkolna

swietlica

„…Dzieci są bezbronne, słabe i zależne, są również dociekliwe, ruchliwe i pełne nadziei.
Należy im zapewnić, wspólnym i zgodnym wysiłkiem życie spokojne,
aby mogły się bawić i dorastać, rozszerzać swoje perspektywy i zdobywać doświadczenia…”
Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20.XI.1989 r.

 

Świetlica online – zapraszamy – wejdź, zobacz

 

  Co oferujemy naszym wychowankom?

           Nasza świetlica funkcjonuje od czasu powstania szkoły i zawsze cieszyła się dużą sympatią dzieci i rodziców. Podczas pobytu u nas dzieci mogą skorzystać z obiadów oferowanych przez stołówkę szkolną (należy wykupić karnet obiadowy). Świetlica działa dla uczniów klas I – III, a także dzieci starszych, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, dojazdy do szkoły lub oczekiwanie na zajęcia dodatkowe.
          Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno – wychowawczej według haseł tygodnia z uwzględnieniem imprez i uroczystości szkolnych, pór roku, itp.  W ramach zajęć dzieci odrabiają lekcje, czytają lektury, bawią się, grają w gry planszowe, uczestniczą w grach i zabawach dydaktycznych, ruchowych oraz sportowych na świeżym powietrzu. Na zajęciach plastycznych i manualnych rozwijają swoją wyobraźnię, poczucie estetyki i sprawność rąk. Zajęcia sportowe i zabawy doskonalą ogólną sprawność fizyczną, bawią i integrują grupę oraz rozwijają więź społeczną.

dzieci-i-nuty-bt

Do stałych imprez świetlicowych można zaliczyć:

  • Poranek  z okazji Dnia Nauczyciela;
  • Zabawy  i wróżby andrzejkowe;
  • Spotkanie  wigilijne z opłatkiem;
  • Poranek  świetlicowy z okazji Dnia Dziecka

Nasza świetlica

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Regulamin świetlicy przy SP nr 3 w Sierpcu – pobierz

 Tygodniowy rozkład zajęć w świetlicy szkolnej pobierz

Plan pracy świetlicy szkolnej  pobierz

 

Nauczyciele wychowawcy: 

mgr Grażyna Danik
mgr Agnieszka Kożuchowska
mgr Joanna Marlęga
mgr Justyna Smykowska
mgr Artur Tyndorf
mgr Krystyna Witkowska

Świetlica jest czynna:
od  poniedziałku do piątku
w godz. 630 – 1630

Z życia naszej świetlicy – wejdź, zobacz

 

Nasz plac zabaw

   

swietlicas

Chcemy, aby każdy uczeń opuszczający świetlicę był:

  • Pełen wiary w siebie, w swoje zdolności i umiejętności
  • Świadomy swoich talentów, zdolności oraz zainteresowań
  • Z wykształconymi „nawykami kulturalnymi”, tzn. potrzebą czytania, obcowania ze sztuką  i kulturą
  • Przejawiający przyjazny stosunek do świata  i ludzi, wrażliwy na potrzeby innych i chętny do niesienia pomocy
  • Posiadający dobrze wykształconą świadomość ekologiczną

 

swietlica2

 

 

 

facebook

Warning: Undefined array key "cookies_accepted" in /home/users/sp3-2023/public_html/wp-content/themes/sp/footer.php on line 103