Świetlica szkolna

swietlica

„…Dzieci są bezbronne, słabe i zależne, są również dociekliwe, ruchliwe i pełne nadziei.
Należy im zapewnić, wspólnym i zgodnym wysiłkiem życie spokojne,
aby mogły się bawić i dorastać, rozszerzać swoje perspektywy i zdobywać doświadczenia…”
Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20.XI.1989 r.

 

Świetlica online – zapraszamy – wejdź, zobacz

 

  Co oferujemy naszym wychowankom?

           Nasza świetlica funkcjonuje od czasu powstania szkoły i zawsze cieszyła się dużą sympatią dzieci i rodziców. Podczas pobytu u nas dzieci mogą skorzystać z obiadów oferowanych przez stołówkę szkolną (należy wykupić karnet obiadowy). Świetlica działa dla uczniów klas I – III, a także dzieci starszych, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, dojazdy do szkoły lub oczekiwanie na zajęcia dodatkowe.
          Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno – wychowawczej według haseł tygodnia z uwzględnieniem imprez i uroczystości szkolnych, pór roku, itp.  W ramach zajęć dzieci odrabiają lekcje, czytają lektury, bawią się, grają w gry planszowe, uczestniczą w grach i zabawach dydaktycznych, ruchowych oraz sportowych na świeżym powietrzu. Na zajęciach plastycznych i manualnych rozwijają swoją wyobraźnię, poczucie estetyki i sprawność rąk. Zajęcia sportowe i zabawy doskonalą ogólną sprawność fizyczną, bawią i integrują grupę oraz rozwijają więź społeczną.

dzieci-i-nuty-bt

Do stałych imprez świetlicowych można zaliczyć:

  • Poranek  z okazji Dnia Nauczyciela;
  • Zabawy  i wróżby andrzejkowe;
  • Spotkanie  wigilijne z opłatkiem;
  • Poranek  świetlicowy z okazji Dnia Dziecka

Nasza świetlica

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Regulamin świetlicy przy SP nr 3 w Sierpcu – pobierz

 Tygodniowy rozkład zajęć w świetlicy szkolnej pobierz

Plan pracy świetlicy szkolnej  pobierz

 

Karty zgłoszenia do pobrania w Świetlicy, Sekretariacie lub ze strony internetowej Szkoły /pobierz/

Nauczyciele wychowawcy: 

mgr Monika Adamkowska-Oszal
mgr Magdalena Czarnecka
mgr Grażyna Danik
mgr Elżbieta Dobies
mgr Marta Gajdkowska
mgr Agnieszka Kożuchowska
mgr Joanna Marlęga
lic. Magdalena Różańska
mgr Justyna Smykowska
mgr Małgorzata Trojanowska 
mgr Artur Tyndorf
Świetlica jest czynna:

od  poniedziałku do piątku
w godz. 630 - 1630

Z życia naszej świetlicy – wejdź, zobacz

 

Nasz plac zabaw

   

swietlicas

Chcemy, aby każdy uczeń opuszczający świetlicę był:

  • Pełen wiary w siebie, w swoje zdolności i umiejętności
  • Świadomy swoich talentów, zdolności oraz zainteresowań
  • Z wykształconymi „nawykami kulturalnymi”, tzn. potrzebą czytania, obcowania ze sztuką  i kulturą
  • Przejawiający przyjazny stosunek do świata  i ludzi, wrażliwy na potrzeby innych i chętny do niesienia pomocy
  • Posiadający dobrze wykształconą świadomość ekologiczną

 

swietlica2

 

 

 

facebook

Warning: Undefined array key "cookies_accepted" in /home/users/sp3-2023/public_html/wp-content/themes/sp/footer.php on line 103