Samorząd Uczniowski

logo_su(1)
     Samorząd Uczniowski jest organizacją, która bardzo aktywie działa na terenie naszej szkoły. Organizuje  lub włącza się w różnego rodzaju akcje charytatywne, imprezy szkolne, apele okolicznościowe i dyskoteki organizowane przez uczniów, nauczycieli i rodziców.
        W naszej szkole wyznajemy zasadę, że samorząd szkolny to wszyscy uczniowie mający jedynie swoich reprezentantów w Samorządzie  Uczniowskim.   Opiekę  nad   samorządem kl. IV-VIII  sprawują:  mgr  Joanna  Marlęga  i mgr Anna Kocięcka, a nad samorządem kl. I-III – mgr Grażyna Fydrychowicz,  mgr Anna Żuławnik i mgr Małgorzata Sajewska.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego  /pobierz/

 

Parlament Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący – Bartosz Lewandowski kl. VIIIa

Zastępca – 

Sekretarz – 

Parlament Małego Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca – Oliwia Lubowicz kl. III b

Zastępca – Anna Żendarska  kl. III b

Sekretarz – Mikołaj Wierzbicki kl. III c 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS IV – VIII  2021-2022  /pobierz/

PLAN PRACY MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2021/2022 /pobierz/

 

Celem działania Samorządu jest:

  • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samooceny uczniów.
  • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
  • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz kształtowanie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami.

 

Regulamin – SZCZĘŚLIWY NUMEREK  /pobierz/

 

Poczet Sztandarowy

Chorąży: Bartosz Żółtowsk kl. VIIIe

Asysta: Natalia Łasińska kl. VIIIa, Zuzanna Prejna kl. VIIIc

Chorąży: Kacper Kuciński   kl. VIIId

Asysta: Kinga Nagórek kl. VIIIa, Maja Marciniak kl. VIIIc

  

Opiekunowie pocztu sztandarowego: p. Elżbieta Jóźwiak,  p. Małgorzata Narodzonek, p. Anna Ronowicz.

                    

 

facebook