Samorząd Uczniowski

logo_su(1)
     Samorząd Uczniowski jest organizacją, która bardzo aktywie działa na terenie naszej szkoły. Organizuje  lub włącza się w różnego rodzaju akcje charytatywne, imprezy szkolne, apele okolicznościowe i dyskoteki organizowane przez uczniów, nauczycieli i rodziców.
        W naszej szkole wyznajemy zasadę, że samorząd szkolny to wszyscy uczniowie mający jedynie swoich reprezentantów w Samorządzie  Uczniowskim.   Opiekę  nad   samorządem kl. IV-VIII  sprawują:  mgr  Joanna  Guzowska  i mgr Anna Kocięcka, a nad samorządem kl. I-III – mgr Grażyna Fydrychowicz,  mgr Anna Żuławnik i mgr Małgorzata Sajewska.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego  /pobierz/

 

Parlament Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący – Bartosz Lewandowski kl. VIIa

Zastępca – Julia Grzelecka kl. VIIIb

Sekretarz – Piotr Lasek kl. VIIIb

Parlament Małego Samorządu Uczniowskiego

Adam Wasilewski kl. III b

Oriana Zbruk kl. III c

Julia Dądalska kl. III c 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2020-2021 /pobierz/

PLAN PRACY MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2021/2022 /pobierz/

 

Celem działania Samorządu jest:

  • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samooceny uczniów.
  • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
  • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz kształtowanie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami.

 

Regulamin – SZCZĘŚLIWY NUMEREK  /pobierz/

 

Poczet Sztandarowy

Chorąży: Bartłomiej Kosiorek kl. VIIId

Asysta: Agata Malinowska kl. VIIIa, Kinga Rosińska kl. VIIIa

Chorąży: Bartosz Lewandowski kl. VIIIa

Asysta: Nel Polowiec kl. VIIIa, Wiktoria Kostrzewa kl. VIIId

     

Opiekunowie pocztu sztandarowego: p. Małgorzata Narodzonek, p. Anna Ronowicz, p. Elżbieta Jóźwiak

                    

 

facebook