Samorząd Uczniowski

logo_su(1)


     Samorząd Uczniowski jest organizacją, która bardzo aktywie działa na terenie naszej szkoły. Organizuje lub włącza się w różnego rodzaju akcje charytatywne, imprezy szkolne, apele okolicznościowe i dyskoteki organizowane przez uczniów, nauczycieli i rodziców.
        W naszej szkole wyznajemy zasadę, że samorząd szkolny to wszyscy uczniowie mający jedynie swoich reprezentantów w Samorządzie Uczniowskim. Opiekę nad samorządem kl. IV-VIII sprawują: mgr Joanna  Marlęga i mgr Anna Kocięcka, a nad samorządem kl. I-III: mgr Grażyna Fydrychowicz, mgr Anna Żuławnik / mgr Elżbieta Dobies

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego  /pobierz/

 

 

 

Parlament Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący –   Żółtowski Bartosz    kl. VIIIe

Zastępca –   Łasińska Natalia    kl. VIIIa

Członek zarządu –   Peszyńska Oliwia    kl. VIIIa

Członek zarządu –   Mielczarska Zofia    kl. VIa

 

 

 

 

Parlament Małego Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący –   Matysiak Filip    kl. IIId

Zastępca –   Kikolska Lena    kl. IIId

Członek zarządu –   Wiśniewska Zuzanna    kl. IIIa

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS IV – VIII  2022/2023  /pobierz/

PLAN PRACY MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2022/2023 /pobierz/

 

Celem działania Samorządu jest:

  • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samooceny uczniów.
  • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
  • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz kształtowanie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami.

 

Regulamin „SZCZĘŚLIWY NUMEREK”  /pobierz/

 

Poczet Sztandarowy

 

Chorąży:   Bartosz Żółtowski   kl. VIIIe

Asysta:   Natalia Łasińska   kl. VIIIa,   Zuzanna Prejna   kl. VIIIc

Chorąży:   Kacper Kuciński   kl. VIIId

Asysta:   Kinga Nagórek   kl. VIIIa,   Maja Marciniak   kl. VIIIc

  

Opiekunowie pocztu sztandarowego: p. Elżbieta Jóźwiak,  p. Małgorzata Narodzonek, p. Anna Ronowicz.

                    

 

facebook

Warning: Undefined array key "cookies_accepted" in /home/users/sp3-2023/public_html/wp-content/themes/sp/footer.php on line 103