Samorząd Uczniowski

logo_su(1)
     Samorząd Uczniowski jest organizacją, która bardzo aktywie działa na terenie naszej szkoły. Organizuje  lub włącza się w różnego rodzaju akcje charytatywne, imprezy szkolne, apele okolicznościowe i dyskoteki organizowane przez uczniów, nauczycieli i rodziców.
        W naszej szkole wyznajemy zasadę, że samorząd szkolny to wszyscy uczniowie mający jedynie swoich reprezentantów w Samorządzie  Uczniowskim.   Opiekę  nad   samorządem kl. IV-VIII  sprawują:  mgr  Joanna  Guzowska  i mgr Elżbieta Szczepańska, a nad samorządem kl. I-III – mgr Grażyna Fydrychowicz i mgr Anna Żuławnik.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego – pobierz

Parlament Samorządu Uczniowskiego

 

 Filip Kędzierski kl. VIII c – przewodniczący S.U.
Julia Grzelecka kl. VII b 

Wiktoria Iwaniuk kl. VIII c
Julia Sulińska kl. VIII c

Parlament Małego Samorządu Uczniowskiego

su maly

Paulina Kopczyńska kl. III a (z lewej)
Adam Dudziński kl. III a (w środku)
Angelika Kuśmierkowska kl. III a (z prawej)  

 

Poczet Sztandarowy

Chorąży: Marcin Wojda

Asysta: Wiktoria Michalska, Aleksandra Bartkowska

Chorąży:Jakub Kostrzewa

Asysta: Aleksandra Biernacka, Julia Sulińska

                           

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2019-2020 /pobierz/

 

Celem działania Samorządu jest:

  • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samooceny uczniów.
  • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
  • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz kształtowanie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami.

Regulamin – SZCZĘŚLIWY NUMEREK – zobacz

facebook