„Dbaj o zdrowie – Trzymaj formę”

Nasza szkoła od wielu lat realizuje program prozdrowotny „Trzymaj formę”, który ma na celu kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych oraz uświadamianie, że nasze odżywianie i aktywność ruchowa mają ogromny wpływ na zdrowie.

Główne cele edukacji prozdrowotnej:

  • propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku;
  • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
  • wdrażanie do różnych form aktywności ruchowej;
  • przeciwdziałanie nałogom.

Uczniowie klasy Va  włączyli się w realizację programu. Nieustannie wzbogacają swoją wiedzę w zakresie zdrowego stylu życia, na który składają się:

– zbilansowana dieta

– odpowiednia ilość snu

– codzienna aktywność fizyczna

– umiejętność radzenia sobie ze stresem

– brak używek w życiu człowieka.

Serdecznie dziękujemy uczniom klasy Va,  którzy przygotowali dla siebie i swojej rodziny zdrowe przekąski oraz przesłali interesujące zdjęcia.
Mamy nadzieję, że nasi uczniowie będą wdrażać w życie hasło  „Dbaj o zdrowie – trzymaj formę”.  Życzymy wam, drodzy uczniowie, byście stosowali się do zasad zdrowego stylu życia i nie ulegali nałogom.

facebook