DNI PROFILAKTYCZNE W SZKOLE

 

     W dniach 24 – 25 listopada 2016 roku zostały zorganizowane dni profilaktyczne dla naszej szkolnej społeczności  z udziałem zaproszonych gości. Celem naszych spotkań ze specjalistami jest uświadamianie młodych ludzi, aby nie wchodzili w konflikt  z prawem
i ustrzeżenie ich przed skutkami łamania prawa.
     Uczniowie klas IV wzięli udział w spotkaniu z kuratorem zawodowym do spraw nieletnich na temat „Środki wychowawcze stosowane przez Sąd wobec nieletnich”. Dla uczniów klas V i VI zostało zorganizowane spotkanie z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu na temat „Obowiązek reagowania na demoralizację i przestępczość wśród nieletnich”.
   Podczas tych spotkań został poruszony problem demoralizacji, w tym wyciągania konsekwencji za stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej, cyberprzemocy,
stosowania używek oraz  nierealizowania obowiązku szkolnego.
  Uczniowie poznali definicję demoralizacji, czynu karalnego, rozboju, obrony koniecznej. Dowiedzieli się również, że prawo jest nie po to, by karać innych, lecz by ich wychowywać. Poruszony został również temat bezpieczeństwa dzieci na drogach  w związku z realizacją programu profilaktycznego „B jak bezpieczny i N jak Niechroniony”. Podczas ożywionej dyskusji uczniowie zadawali pytania. Dzięki temu mogli uzyskać fachową  odpowiedź na nurtujące ich problemy.
   Mamy nadzieję, że wszelkie nasze oddziaływania profilaktyczne sprowokują młodzież do dyskusji i wymiany poglądów, ale przede wszystkim utwierdzą  w przekonaniu, że problemy należy rozwiązywać w sposób konstruktywny i pokojowy, bez łamania prawa. Jeśli choć kilka osób zastanowi się nad sobą, zmieni swoje postępowanie albo poda pomocną dłoń osobie potrzebującej – będzie to dla nas sukces wychowawczy.
I o taki właśnie sukces nam chodzi! 

 

Jolanta Wojda

facebook