Harmonogram oddawania podręczników i innych książek do biblioteki szkolnej dla klas IV-V

Bardzo prosimy o spakowanie podręczników i innych książek z biblioteki szkolnej

do reklamówki i włożenie dużej kartki z nazwiskiem i imieniem oraz klasą.

W godzinach podanych poniżej będą na parterze szkoły czekać wychowawcy klas, którzy będą odbierać podręczniki i książki.

22 czerwca 2020 roku – poniedziałek

klasa IV

9.00 – klasa IVa

klasy V

9.30 – klasa Va

10.00 – klasa Vb

10.30 – klasa Vc

11.00 – klasa Vd

11.30 – klasa Ve

12.00 – klasa Vf

facebook