Harmonogram oddawania podręczników i innych książek do biblioteki szkolnej dla klas VI-VII

Bardzo prosimy o spakowanie podręczników i innych książek z biblioteki szkolnej

do reklamówki i włożenie dużej kartki z nazwiskiem i imieniem oraz klasą.

W godzinach podanych poniżej będą na parterze szkoły czekać wychowawcy klas, którzy będą odbierać podręczniki i książki.

23 czerwca 2020 roku – wtorek

klasa VI

9.00 – klasa VIa

9.30 – klasa VIb

10.00 – klasa VIc

10.30 – klasa VId

klasy VII

11.00 – klasa VIIa

11.30 – klasa VIIb

12.00 – klasa VIIc

facebook