,,I krótkie życie jest dostatecznie długie, by przeżyć je szlachetnie…”

Uczniowie sierpeckiej ,,Trójki” opiekują się Pomnikiem Bohaterów Ziemi Sierpeckiej i w związku z tym udali się 28 października i 31 października, aby uprzątnąć liście i przygotować pomnik do Święta Zmarłych.

Postawiono stroik i zapalono znicze, oddając w ten sposób hołd poległym za Ojczyznę.

Pamiętamy o ludziach, którzy swoim patriotyzmem i altruizmem przyczynili się do tego, byśmy dziś żyli w wolnej Polsce.

 

facebook