Jak chronić i pomagać jeżom?

17 listopada 2016r. dla członków Szkolnego Koła LOP w naszej szkole odbyły się „Jeżowe warsztaty” w ramach projektu pn. „Chrońmy jeże” realizowanego przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”, dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Celem warsztatów było zapoznanie z trybem życia jeża, budową jego ciała i sposobem odżywiania się; wyjaśnienie potrzeby ochrony jeża, przedstawienie ciekawostek z życia jeża, wskazanie kiedy jeż potrzebuje pomocy człowieka, jak i kiedy należy dokarmiać jeże.

Zakres tematyczny warsztatów obejmował: podstawy prawne, gatunki jeży, strefy występowania,  ochrona ścisła,  zagrożenia, życie jeży, zachowania latem i zimą, co zrobić w przypadku napotkania jeża.

Warsztaty prowadzone były metodami aktywnymi z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Nasi uczniowie  uczestniczyli w grach i zabawach, zdobywając wiedzę i nagrody   a przy tym świetnie się bawili.

                                                                                  Barbara Woźnicka

facebook