Odkrywamy Talenty – klasy 0-III

W dniach 04-05.02.2020 r. odbyły się prezentacje talentów uczniowskich w ramach przeglądu szkolnego „Odkrywamy Talenty”. Społeczność szkolną powitały Panie wicedyrektorki: p. Jolanta Chyżyńska i p. Dorota Ossowska. Jako prowadzące szkolny przegląd talentów zadebiutowały uczennice klas VIII: Amelia Marlęga, Angelika Dobies i Julia Lorek. Nasza szkoła może pochwalić się ogromną ilością talentów uczniów w bardzo wielu dziedzinach. W tym dniu uczniowie naszej szkoły zaprezentowali rówieśnikom, nauczycielom i przybyłym gościom swoje umiejętności, zainteresowania i pasje. Uczniowie, we współpracy z nauczycielami–opiekunami, przygotowali: pokazy zręcznościowe – układanie kostki Rubika, prezentacje wokalne, taneczne, gry na instrumentach oraz doświadczenia fizyczno-chemiczne. Nasi uczniowie, jak co roku zaskoczyli różnorodnością i pomysłowością w wyborze repertuaru. Oryginalne kostiumy dopełniły  wyraz artystyczny prezentacji. Serdeczne podziękowania dla biorących udział oraz przygotowujących uczestników z klas: 0c, 0a, 0d, Ia, Ib, Ic, Id, IIa, IIb, IIc, IIIa, IIIb, IIIc, IVa, Va, Vc, Vd, VIb, VId, VIIa, VIIb.

Serdeczne podziękowania składają organizatorzy – nauczyciele świetlicy.

Do zobaczenia w przyszłym roku.

facebook