Ogłoszenie w/s Egzaminu Ósmoklasisty

Egzamin Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu odbędzie się w ustawowym terminie tj. 15, 16 i 17 kwietnia 2019 roku.

Przypominamy Ósmoklasistom o stawieniu się w szkole w dniach egzaminu o godzinie 8.20.

Klasa VIIIa – sala 16

Klasa VIIIb – sala 14

Klasa VIIIc – świetlica

Przypominamy, że uczeń ma mieć ze sobą długopis nieścieralny z czarnym tuszem, a na egzamin z matematyki dodatkowe linijkę. 
Uczniowie mogą mieć ze sobą małą butelkę wody. 
Proszę pamiętać o zakazie wnoszenia na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych

W związku z egzaminami ósmoklasisty odbywającymi się w dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019r. w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze.

facebook