„Paczka na Kresy”

 

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do akcji „Paczka na Kresy”, której celem jest dostarczenie paczek Polakom mieszkającym za naszą wschodnią granicą. W tym roku adresowana jest do osób mieszkających na Litwie i Łotwie. Nasi rodacy zamieszkujący wschodnie rubieże I i II Rzeczypospolitej w wyniku różnych tragedii znaleźli się poza terenami obecnej Polski.

Paczki, to nie tylko forma pomocy materialnej, jakże potrzebnej, to również wyraz naszej pamięci o rodakach ze wschodu. Organizatorami akcji są: Fundacja „Kresy w potrzebie”, Polska Fundacja Narodowa, Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Poczta Polska oraz Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP.

Nie zapominajmy o rodakach na wschodzie. Wszystkim ludziom dobrej woli serdecznie dziękujemy.

 

facebook

Warning: Undefined array key "cookies_accepted" in /home/users/sp3-2023/public_html/wp-content/themes/sp/footer.php on line 103