Podsumowanie etapu regionalnego XXXIII edycji  Ogólnopolskiego Konkursu „Mój las”

4 lutego 2020r. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w  Bożewie odbyło się podsumowanie etapu regionalnego XXXIII edycji  Ogólnopolskiego Konkursu „Mój las” organizowanego przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody i Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Szczególnie ciepło przywitał nas wójt gminy Mochowo p. Zbigniew Tomaszewski oraz  opiekun Szkolnego Koła LOP p. Krystyna Włoczewska.  Swoją obecnością zaszczyli również: wiceprezes Okręgu Ligi  Ochrony Przyrody p.Urszula Mielczarek, wójt gminy Lutocin, p.Jacek Kołodziejski,  starszy specjalista służby leśnej p. Małgorzata Włoczkowska. Dzieci z tej szkoły przedstawiły krótką część artystyczną o tematyce ekologicznej.

 Nadesłane prace konkursowe zostały ocenione w czterech kategoriach wiekowych. 

W I kategorii wiekowej laureaci oraz wyróżnieni uczniowie, którzy zostali zaproszeni do Bożewa na uroczyste podsumowanie konkursu, to:

–  Wiktor Skierski, Wiktor Grużewski (kl. Ia) oraz opiekun dzieci -p. Marzena Laskowska;

–  Piotr Kita, Anna  Żendarska,  Filip Paciuszkiewicz,Julia Drzewiecka (kl. Ib)  oraz opiekun – p. Bogumiła Rzeszotarska,;

–  Igor Przybyłowski, Filip Kędzierski, Mikołaj Wierzbicki, Wiktor Zasadowski (kl. Ic) oraz opiekun – p.Edyta Paciuszkiewicz;

– Julia Pawłowska, Laura Sadowska, Oliwier Bigus, Fabian Goździkowski, Maja Rutkowska (kl. Id) oraz opiekun – p.Elwira Marcinkowska;

-Laura Domeradzka(kl. I b)oraz p.Grażyna Fydrychowicz;

– Adam Jakowski, Julia Dądalaska, Krzysztof Czacherski (kl. IIc) oraz p. Małgorzata Sajewska;

–   Jerzy Kowalkowski, Oliwier Wiśniewski (kl. IIIa) oraz p. Dorota Pufelska;

– Dawid Grubalski( kl. IIIb) oraz p.Barbara Agacińska- Łukasiak;

– Wiktoria Gesek,Justyna Kasperska,Amelia Olszewska, Bianka Zakrzewska, Lena Wąsowska( kl. IIIc) oraz opiekun – p. Ewa Chyżyńska;

 –  Adam Kowalkowski(oddział przedszkolny)  oraz p.Anna Kazimierowska.

W II  kategorii wiekowej nagrodzeni i wyróżnieni zostali następujący uczniowie:

– Adam Kozak(kl.IVd)  – praca wykonana pod kierunkiem p.Justyny Kaczorowskiej;

– Adrianna Strześniewska i  Maja Łasińska(kl.Vc), Kacper Bartochowski (kl.IVa)  –  prace wykonane pod  kierunkiem p.Krystyny Witkowskiej;

– Wiktoria Joniak, Anna Nowicka, Wiktoria Kostrzewa (kl.VId) – prace wykonane  pod kierunkiem p.Anny Kopycińskiej;

–  Anna Tyburska i Teodor Wojtyniak(kl.Va), Natalia Czarnecka (kl.Vb),Julia Pawłowska (kl.Vd) – prace wykonane pod kierunkiem p. Barbary Woźnickiej

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Nagrody zostały ufundowane przez Starostę Sierpeckiego p. Mariusza Turalskiego oraz wójta gminy Lutocin p.Jacka  Kołodziejskiego.

 

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

facebook