Podsumowanie II etapu projektu pilotażowego SCWEW

 

 

W ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w listopadzie i grudniu 2021r. Rada Pedagogiczna miała okazję wziąć udział w licznych zajęciach pokazowych i konsultacjach. Celem ich było rozwijanie kompetencji w zakresie nauczania dzieci i młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Spotkania te poruszały następujące zagadnienia:

 • „Tworzenie dokumentacji szkolnej – IPET, WOPF-u”
 • „Tworzenie dokumentacji szkolnej – indywidualny program nauczania”
 • „Jak motywować uczniów do nauki – niekonwencjonalne rozwiązania powszechnego problemu”
 • „Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych”
 • „Specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych – zastosowanie w praktyce”
 • „Zaburzenia widzenia, a problemy szkolne – Jak zdiagnozować problemy szkolne?”
 • „Zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i uczniów – poznawanie przyczyn, umiejętność ich rozpoznania”
 • „Niedosłuch- czym jest, rodzaje, przyczyny”
 • „Trening radzenia sobie ze stresem – fobia szkolna”
 • „Jak radzić sobie z agresją i autoagresją ucznia”
 • „Ocenianie uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi”
 • „Wsparcie rodzica dziecka ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi”
 • „Metody i formy pracy z uczniem z Autyzmem”
 • „Kreatywne tworzenie pomocy dydaktycznych”
 • „Praktyczne wykorzystanie pomocy dydaktycznych w pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi”

 

Nasza szkoła, wraz ze specjalistami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu, wypracowała wiele rozwiązań, w tym szczególnie dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Każde z tych rozwiązań przyczyni się do poprawy jakości kształcenia w naszej szkole.

#SpecjalnyOśrodekSzkolnoWychowawczywSierpcu

#SCWEW

#OśrodekRozwojuEdukacji

#StarostwoPowiatowewSierpcu

#PowiatSierpecki

 

facebook

Warning: Undefined array key "cookies_accepted" in /home/users/sp3-2023/public_html/wp-content/themes/sp/footer.php on line 103