Powiatowy Turniej Matematyczny ,,Super Rachmistrz”

W dniu 27 października 2016 roku w naszej szkole po raz drugi zorganizowaliśmy Powiatowy Turniej Matematyczny „Super Rachmistrz”, w którym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych powiatu sierpeckiego. Nasze zaproszenie przyjęły 3-osobowe drużyny z siedmiu szkół, które pod opieką nauczycieli przybyły na nasz turniej. Turniej rozpoczęła pani dyrektor Jolanta Chyżyńska życząc wszystkim powodzenia w potyczkach z matematyką.

W trakcie matematycznej rywalizacji uczniowie klas szóstych rozwiązywali zagadki logiczne, zastanawiali się nad dłuższym zadaniem tekstowym (rozwiązali je wszyscy bezbłędnie) oraz obliczali długie wyrażenie arytmetyczne obejmujące działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, których rozwiązanie musieli prezentować przed komisją. Zmagania z matematyką były przeplecione przerwami, w czasie których uczniowie mogli skorzystać ze słodkiego bufetu. Wszystkie rozwiązania oceniała komisja złożona z nauczycieli – opiekunów drużyn.

Rywalizacja była bardzo wyrównana, szóstoklasiści pracowali z wielkim zapałem i musieliśmy przeprowadzić dogrywkę.  Ostateczne wyniki to:

I miejsce „Potęgi Trójki” ze Szkoły Podstawowej Nr 3

II miejsce „Matmonciaki” ze Szkoły Podstawowej w Szczutowie

III miejsce „Spryciarze” ze Szkoły Podstawowej w Gójsku.

Nagrody za zdobyte miejsca oraz udział, a także podziękowania dla nauczycieli wręczyła pani dyrektor.   Dziękujemy wszystkim za przybycie.

Wszystkie zadania przygotowała pani Marta Sochocka, a organizacja konkursu i praca w komisjach zajęły się: pani Katarzyna Nowakowska, pani Dorota Pufelska i pani Ewa Rycharska.

facebook