Powrót uczniów klas I – III do nauczania stacjonarnego

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczniowie klas I – III wracają do nauczania stacjonarnego w szkole.
W naszej szkole wszyscy nauczyciele klas I – III, nauczyciele świetlicy, biblioteki oraz pracownicy administracji i obsługi wykonali test na koronowirusa.
Jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia zajęć stacjonarnych z zachowaniem wszelkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS. Zajęcia będą się odbywały według planu sprzed nauczania zdalnego (tj. planu, który obowiązywał od 1.09.20r.).
Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem.
Zapraszamy do naszej bezpiecznej szkoły!

facebook