Powrót uczniów klas I – III do nauki stacjonarnej

Szanowni Państwo,

w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,uczniowie klas I – III wracają do nauki stacjonarnej od 4 maja 2021 roku.
W naszej szkole 4.05.21r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych więc uczniowie klas I – III naszej szkoły wracają do nauki stacjonarnej od 5 maja 2021 roku (środa) w/g wcześniejszego planu zajęć.

facebook