Próbny egzamin ósmoklasisty

Od 17 do 19 marca odbędą próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego).

Więcej informacji na stronie:

facebook