Program prozdrowotny „Trzymaj formę”,

Nasza szkoła od wielu lat realizuje program prozdrowotny „Trzymaj formę”, który ma na celu kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych oraz uświadamianie, że nasze odżywianie i aktywność ruchowa mają ogromny wpływ na zdrowie. Promocja zdrowia opiera się też na eliminowaniu zachowań ryzykownych – informowanie o wpływie tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz stresu na zdrowie i życie człowieka.

Główne cele edukacji prozdrowotnej:

⦁ propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku
⦁ kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych
⦁ wdrażanie do różnych form aktywności ruchowej
⦁ przeciwdziałanie nałogom

Uczniowie klas V włączyli się w realizację programu. Dowiedzieli się, co składa się na zdrowy styl życia:
– zbilansowana dieta
– odpowiednia ilość snu
– codzienna aktywność fizyczna
– umiejętność radzenia sobie ze stresem
– brak używek w życiu człowieka.
Serdecznie dziękujemy uczniom, którzy wykonali piękne rysunki na temat „Dbaj o zdrowie – trzymaj formę” . Życzymy wszystkim naszym uczniom, by stosowali się do zasad zdrowego stylu życia, kierowali się postawą asertywną i nie ulegali nałogom.

facebook