Harmonogram Szkoła Ćwiczeń

Harmonogram Szkoła Ćwiczeń

 

Nazwa szkolenia

Termin

Godzina

Ilość godz.

Sala

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i  nauczycieli

23.11.2019 r.

9.00 – 18.00

10

202

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

24.11.2019 r.

9.00 – 18.00

10

202

Technologie informacyjno – komunikacyjne TIK i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej

30.11.2019 r.

9.00 – 18.00

10

202

Warsztat z obsługi platformy e-learningowej

01.12.2019 r.

9.00 – 18.00

10

202

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

07.12.2019 r.

9.00 – 18.00

10

202

Technologie informacyjno – komunikacyjne TIK i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej

08.12.2019 r.

9.00 – 18.00

10

202

Technologie informacyjno – komunikacyjne TIK i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej

14.12.2019 r.

9.00 – 18.00

10

202

Warsztat:
Tutoring, mentoring i coaching.

17.01.2020 r.

15.00 – 18.15

5

202

18.01.2020 r.

9.00 – 13.00

5

202

24.01.2020 r.

15.00 – 18.15

5

202

25.01.2020 r.

9.00 – 13.00

5

202

29.02.2020 r.

9.00 – 18.00

10

202

Konferencja metodyczna dla nauczycieli przedmiotów informatycznych.

31.01.2020 r.

15.00 – 18.00

5

202

Warsztat:
Wykorzystanie metod aktywnych w nauczaniu języków obcych dla pracowników pedagogicznych i trenerów szkoły ćwiczeń.

 

7.03.2020 r.

 

9.00 – 18.00

 

10

 

202

Warsztat:
Rozwijanie kompetencji kluczowych nauczycieli w teorii i praktyce.

21.03.2020 r.

9.00 – 18.00

10

202

Warsztat:
Kreatywność, programowanie i mechatronika

18.04.2020 r.

9.00 – 18.00

10

202

Warsztat: Szkiełko i oko.

8.05.2020 r.

15.00-18.15

4

202/e-learning

9.05.2020 r.

9.00-13.00

6

202/ e-learning

Warsztat: Strategie kształcenia myślenia matematycznego w pracy z uczniem.

22.05.2020 r.

15.00-18.15

4

202/ e-learning

23.05.2020 r.

9.00-13.00

6

202/ e-learning

Warsztat: Eksperyment w edukacji

1.07 2020r.

9.00-18.00

10

114

 

Warsztat: Wykorzystanie platformy e-learningowej Moodle.

12.09.2020 r.

9.00-18.00

10

202/210

26.09.2020 r.

9.00-18.00

10

202/210

Warsztat: Kreatywność, programowanie i mechatronika

3.10.2020r.

9.00-18.00

10

202/e-learning

Warsztat:Indywidualizacja pracy z uczniem: Plan Daltoński        

7.11.2020 r.  

9.00-18.00        

10 

    202/ e- learning

Warsztat: Indywidualizacja pracy z uczniem: Pedagogika Gestalt

7.11.2020 r.

9.00-18.00

10

     202/e- learning

Indywidualizacja pracy z uczniem:      Ocenianie kształtujące: Etap I

 

     8.11.2020r.     

9.00-18.00        

10 

     202/e- learning

Metody Freineta

8.11.2020r.     

9.00-18.00        

10 

    202/ e- learning

Indywidualizacja pracy z uczniem:      Ocenianie kształtujące: Etap II

14.11.2020r.     

9.00-18.00        

10 

     202/e- learning

Szkiełko i oko – zajęcia doświadczalne jako strategia pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych

10.12.2020r

15.00 – 18.15

5

202/ e- learning

 

11.12.2020 r.

15.00-18.15

5

202/e- learning

Warsztat: Nauczanie metodą projektu

13.03.2021 r.

9.00 – 18.00

10

202/
e-learning

Warsztat: Techniki aktywizujące

13.03.2021 r.

9.00 – 18.00

10

210/202
e-learning

Warsztat: Indywidualizacja pracy z uczniem: Edukacja włączająca

13.03.2021 r.

9.00 – 18.00

10

202/210
e-learning

Warsztat metodyczny: Nowoczesne metody dydaktyki cyfrowej i narzędziownia dydaktyki cyfrowej

17.04.2021r.

 

9.00 – 18.00

10

210/202
e-learning

Warsztat metodyczny: ToonDoo – serwis do tworzenia komiksów

17.04.2021.r

 

9.00 – 18.00

10

202/210
e-learning

Warsztat: Tablica interaktywna jako cyfrowe środowisko pracy

17.04..2021r.

9.00 – 18.00

10

210/2022
e-learning

Warsztat metodyczny: Cyberprzemoc

17.04..2021r.

9.00 – 18.00

10

202/210
e-learning

Warsztat metodyczny: Tworzenie Mapy Ciekawych Miejsc w Sieci z Zastosowaniem PEARLTREES

20.03.2021r.

9.00 – 18.00

10

202/210
e-learning

Warsztat metodyczny: Bezpieczeństwo w Sieci

20.03.2021r.

 

9.00 – 18.00

10

202/210
e-learning

Warsztat z obsługi i zastosowania robotów

DASH i DOT

23.04.2021 r.

15.00-18.15

5

202/210
e-learning

Warsztat metodyczny: Odwrócona lekcja – praca z otwartymi zasobami edukacyjnymi

24.04.2021 r.

9.00-18.00

10

 

202/210
e-learning

Warsztat metodyczny:  Animoto tworzenie

krótkich filmów video z obrazu

24.04.2021 r.

9.00-18.00

10

202/210
e-learning

Warsztat metodyczny – Wykorzystanie

W szkole pracy w chmurze

24.04.2021 r.

9.00-18.00

10

202/210
e-learning

Warsztat metodyczny – Nauka programowania

przez zabawę (4 grupy nauczycieli po 10 godzin)

8.05.2021 r.

9.00-18.00

10

202/210
e-learning

Warsztat z obsługi i zastosowania robotów

DASH i DOT

14.05.2021 r.

15.00-18.15

5

202/210
e-learning

Warsztat – Zaprogramujmy przyszłość
(4 grupy nauczycieli po 10 godzin) 

15.05.2021 r.

9.00 – 18.00

10

202, 210, 113, 116

Wizyta studyjna – Lekcje otwarte dla nauczycieli.

Warsztat – Rozwijanie kompetencji kluczowych nauczycieli w teorii i praktyce (4- grupy nauczycieli po 10h). Superwizja

21-23.05.2021 r.

 

 

 

Warsztat z programu rozwoju komunikacji

MAKATON

22.05.2020 r.

9.00-18.00

10

202/210
e-learning

Warsztaty z obsługi oraz wykorzystania

programu MÓWIK

22.05.2021 r.

9.00-18.00

10

202/210
e-learning

Warsztaty w zakresie kluczowych umiejętności

porozumiewania się PECS

22.05.2021 r.

9.00-18.00

10

202/210
e-learning

Wizyta studyjna 

Warsztat – Rozwijanie kompetencji kluczowych nauczycieli w teorii i praktyce (4- grupy nauczycieli po 10h). Superwizja

28-29.06.2021      
Warsztaty z zakresu języka migowego 1.07.2021r. 9.00 – 12.45 5 202
2.07.2021r. 9.00 – 12.45 5
3.07.2021r. 9.00 – 12.45 5
26.08.2021r. 9.00 – 12.45 5
27.08.2021r. 9.00 – 12.45 5
         

 

 

 

Harmonogram spotkań zespołu projektowego:

Spotkania będą odbywały się wymiennie według wcześniejszych ustaleń (Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 8;
BIURO PROJEKTU / Niepubliczny ośrodek Edukacyjny EDU-JETTER, Włocławek, ul. Łanowa 23a)

11.10.2019 r. godz. 17.00-20.00

25.10.2019 r. godz. 17.00-20.00

12.11.2019 r. godz. 17.00-20.00

25.11.2019 r. godz. 17.00-20.00

02.12.2019 r. godz. 17.00-20.00

23.01.2020 r. godz. 17.00-20.00

13.01.2020 r. godz. 17.00-20.00

05.02.2020 r. godz. 17.00-20.00

18.02.2020 r. godz. 16.00-19.00

20.03.2020 r. godz. 16.00-19.00

17.04.2020 r. godz. 16.00-19.00

15.05.2020 r. godz. 16.00-19.00

19.06.2020 r. godz. 16.00-19.00

10.07.2020 r. godz. 16.00-19.00

28.08.2020 r. godz. 16.00-19.00

18.09.2020 r. godz. 16.00-19.00

23.10.2020 r. godz. 16.00-19.00

20.11.2020 r. godz. 16.00-19.00

11.12.2020 r. godz. 16.00-19.00

 

facebook