Wydarzenia Szkoła Ćwiczeń


Podpisanie umowy w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
9 października 2019 r. Pan Burmistrz Jarosław Perzyński oraz Pani Katarzyna Joniak – Skarbnik Miejski w Ministerstwie Edukacji Narodowej, które reprezentował Pan Karol Bieniek – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych podpisali umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Konferencja inaugurująca projekt Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego.
21 listopada 2019 r. w budynku szkoły wiodącej czyli Szkoły Podstawowej nr 3 im ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu.
Uczestniczyli w niej przedstawiciele instytucji partnerskich oraz dyrektorzy szkół współpracujących.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szkolenie: Rozwijanie kompetencji cyfrowych u uczniów i nauczycieli.
W dniach: 23, 24 listopada oraz 7 grudnia 2019 r. odbyło się szkolenie z zakresu Rozwijania kompetencji cyfrowych u uczniów i nauczycieli, które prowadziła Pani Agnieszka Kacprowicz.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szkolenie: Warsztat z obsługi platformy e-learningowej.
W 1 grudnia 2019 roku odbył się Warsztat z obsługi platformy e-learningowej. Zajęcia poprowadziła Pani Beata Wróblewska.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szkolenie: Technologie informacyjno- komunikacyjne TIK i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej.
W dniach 30 listopada oraz 8 i 14 grudnia 2019 roku odbyło się szkolenie Technologie informacyjno- komunikacyjne TIK i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej, które poprowadziła Pani Eliza Kaczorowska.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Konferencja:  Konferencja metodyczna dla nauczycieli przedmiotów informatycznych.

Konferencja metodyczna dla nauczycieli przedmiotów informatycznych. – 31.01.2020 r. Poprowadziła ją Pani Agnieszka Kacprowicz.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Warsztat: Tutoring, mentoring i coaching.

W dniach: 17,18,24,25 01. 2020 r. oraz 29.02.2020 r. odbył się  warsztat: Tutoring, mentoring i coaching , który poprowadziła Pani Izabela Szafarczyk.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Warsztat: Wykorzystanie metod aktywnych w nauczaniu języków obcych dla pracowników pedagogicznych i trenerów Szkoły Ćwiczeń.

Warsztat: Wykorzystanie metod aktywnych w nauczaniu języków obcych dla pracowników pedagogicznych i trenerów szkoły ćwiczeń– 7 marca 2020 r. Trener Pani Monika Eska-Kaszubowska.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Warsztat: Rozwijanie kompetencji kluczowych nauczycieli w teorii i praktyce.

 Zajęcia odbyły się metodę  e-learningową w dniu 21 marca 2020 r.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Montaż pracowni do nauki języków obcych.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Warsztat: Kreatywność, programowanie i mechatronika.

Zajęcia odbyły się metodę  e-learningową w dniu 18 kwietnia 2020 r.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni językowej i matematycznej.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Warsztat: Szkiełko i oko.

Zajęcia odbyły się w dniach: 8-9 maja 2020 r. metodą e-learningową.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Warsztat: Strategie kształcenia myślenia matematycznego w pracy z uczniem.

Zajęcia odbyły się metodą e-learningową w dniach 22-23.05.2020 r.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Montaż nowoczesnej  pracowni chemiczno-fizycznej.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zakup pomocy dydaktycznych do nauki biologii, chemii, fizyki, geografii.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Warsztat: Eksperyment w edukacji

Zajęcia odbyły  się w dniu 1.07 2020r. poprowadziła je Pani Ewa Rycharska. Uczestniczkami były nauczycielki ze szkół współpracujących.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szkolenie: Wykorzystanie platformy e-learningowej Moodle.

Zajęcia odbyły  się w dniach: 12.09.2020 r. oraz 26.09.2020 r. Uczestniczyli w nich nauczyciele ze szkół współpracujących.  Szkolenie poprowadzili: mgr Anna Wierucka i dr inż. Konrad Jędrzejczyk z Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Warsztaty: Kreatywność, programowanie, mechatronika.

Warsztat odbył się 3.12.2020 r. Zajęcia prowadził dr inż. Konrad Jędrzejczyk z Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

facebook

Warning: Undefined array key "cookies_accepted" in /home/users/sp3-2023/public_html/wp-content/themes/sp/footer.php on line 103