Rekrutacja do klasy I w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu rok szkolny 2021/2022

  • 1.02. – 12.02. 2021 rok – wydawanie i składanie w sekretariacie szkoły Zgłoszeń o przyjęcie do klasy I dziecka z obwodu szkoły.
  • 15.02. – 26.02. 2021 roku – wydawanie i składanie w sekretariacie szkoły Wniosków o przyjęcie do klasy I dziecka spoza obwodu szkoły.

 

Zgłoszenie kandydata do klasy I do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu /pobierz/

Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy I do Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu /pobierz/

Zarządzenie Burmistrza Miasta Sierpca dotyczące rekrutacji do klas I /pobierz/

facebook