Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych – rok szkolny 2020/2021

Kryteria i terminy rekrutacji są dostępne są na BIP-ie Miasta Sierpc w zakładce Oświata i Kultura
https://bip.sierpc.pl/bipkod/12793320

Oddziały przedszkolne

  • 24.02.2020r. – 28.02.2020r. – wydawanie i przyjmowanie w sekretariacie szkoły Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
  • 02.03.2020r. – 31.03.2020r. – wydawanie i przyjmowanie w sekretariacie szkoły Wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

Dokumenty:

WNIOSEK DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO / pobierz/

 

Klasy I

  • 03.02.2020r. – 14.02.2020r. – wydawanie i składanie w sekretariacie szkoły Zgłoszeń o przyjęcie do klasy I dziecka z obwodu szkoły.
  • 17.02.2020r. – 06.03.2020r. – wydawanie i składanie w sekretariacie szkoły Wniosków o przyjęcie do klasy I dziecka spoza obwodu szkoły.

Dokumenty:

WNIOSEK DO KLASY I – dla dzieci spoza obwodu szkoły  /pobierz/

ZGŁOSZENIE DO KLASY I – dla dzieci z obwodu szkoły   /pobierz/

 

Przy składaniu dokumentów będą potrzebne:

  • dowód tożsamości rodzica/prawnego opiekuna.
facebook