Rekrutacja do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu na rok szkolny 2021/2022

W dniach 1.02. – 26.02. 2021 rok ogłaszamy nabór dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022.

Kryteria, według których kwalifikowane są wnioski:

  • terminowe złożenie wymaganych dokumentów,
  • dzieci z klas I-III, (w szczególnych przypadkach uczniowie klas IV)
  •  dzieci matek i ojców samotnie  wychowujących i pracujących zawodowo,
  • dzieci, których oboje rodziców/prawnych opiekunów pracuje zawodowo.
  • dzieci matek i ojców, wobec których orzeczono stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji,
  • dzieci z rodzin zastępczych,
  • w przypadku wolnych miejsc przyjmowane będą na świetlicę dzieci rodziców, którzy  nie pracują zawodowo.

TERMINARZ

26.02.2021 rok do godziny 15.00 – ostateczny termin złożenia karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej,

5.03.2021 rok – posiedzenie komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej,

12.03.2021 rok – ogłoszenie wyników naboru.

Karty zgłoszenia do pobrania w Sekretariacie Szkoły

Regulamin rekrutacji do świetlicy szkolnej /pobierz/

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY /pobierz/

facebook