Dojrzałość szkolna dziecka

 

SKĄD MAM WIEDZIEĆ CZY MOJE DZIECKO POWINNO TRAFIĆ DO I KLASY?

O DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ.

 

Rozpoczęcie nauki to nowy obowiązek i bardzo ważny etap w życiu dziecka. Zamianie ulegają podstawowe aktywności dziecka – zabawa i nauka. By dziecko mogło podołać wymaganiom szkolnym oraz w pełni rozwijać się potrzebuje osiągnąć dojrzałość szkolną.

 Dojrzałość szkolna = gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole.

Gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole, to osiągnięcie takiego stopnia rozwoju, który umożliwi sprostanie obowiązkom życia szkolnego. Obszary gotowości szkolnej to:
A. umiejętności emocjonalno-społeczne,
B. samodzielność,
C. umiejętności szkolne,
D. kompetencje poznawcze,
E. dojrzałość pod względem fizycznym.

 

JAK WSPIERAĆ DZIECKO W OSIĄGANIU GOTOWOŚCI SZKOLNEJ?

1. Dbać o zdrowie fizyczne dziecka, wykonać przesiewowe badania wzroku, słuchu, mowy lub korygować istniejące wady.

 2. Kształtować prawidłową wymowę, dbać o rozwój słownictwa poprzez częsty kontakt z dzieckiem, rozmowy, zapewnienie mu towarzystwa rówieśników.

3. Kształtować prawidłową wymowę, dbać o rozwój słownictwa poprzez częsty kontakt z dzieckiem, rozmowy, zapewnienie mu towarzystwa rówieśników.

4. Rozwijać zdolność logicznego myślenia oraz zapamiętywania przez pobudzanie dziecka do obserwacji, wyjaśniania, wyciąganie wniosków, rozmowy na temat zaobserwowanych zjawisk i rzeczy.

5. Wyrabiać umiejętność spostrzegania, analizowania i syntetyzowania np. organizować gry i zabawy z dzieckiem /gry planszowe, historyjki obrazkowe, układanie z klocków/.

6. Dbać o rozwijanie małej motoryki dziecka poprzez ćwiczenie sprawności rąk np. rysowanie, kalkowanie, zamalowywanie, wycinanie według wzoru, lepienie z plasteliny itp.

7. Rozbudzać zainteresowania szkołą prowadząc odpowiednie rozmowy.

8. Stwarzać dogodne warunki do odrobienia lekcji /zapewnienie dziecku spokoju, miejsca do odrobienia lekcji/.

9. Wspierać naturalną w tym wieku u dziecka ciekawość do poznawania nowych rzeczy.

10. Wzmacniać dojrzałość emocjonalno – społeczną dziecka poprzez naukę radzenia sobie z porażkami.

11. Zachęcać do wytrwałego dążenia do celu mimo napotykanych trudności, a także do kończenia rozpoczętej czynności.

12. Uczyć właściwego wyrażania emocji, adekwatnego do zaistniałej sytuacji.

 

 

facebook