ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Dnia 19 października 2020r w naszej szkole odbyło się uroczystość pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, ślubowanie klas pierwszych przebiegło w czasie zajęć lekcyjnych, bez udziału Rodziców i Gości.

Ceremonia miała miejsce w sali gimnastycznej w obecności dyrekcji, wychowawców i wspaniałych uczniów klas pierwszych. Dzieci ubrane w galowe stroje uczniowskie. Głowy pierwszaków zdobiły granatowe birety.

Ślubowanie rozpoczęło się od wprowadzenia pocztu sztandarowego. Akademię rozpoczęła pani dyrektor Jolanta Chyżyńska. Następnie uczniowie zaprezentowali część artystyczną złożoną z wierszy i piosenek. Później pani dyrektor Ewa Rycharska symbolicznie z użyciem dużego ołówka, pasowała pierwszaków na uczniów.

Po pasowaniu pani dyrektor Dorota Ossowska przekazała dzieciom pamiątkowe dyplomy, legitymacje oraz upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

Pan Krzysztof Kacperski radny Rady Miasta w imieniu swoim i pana radnego Piotra  Rzeszotarskiego przekazał przed ślubowaniem dla wszystkich uczniów klas pierwszych kamizelki odblaskowe i odblaski.

Na zakończenie dzieci pozowały do zdjęć.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za wyrozumiałość w tej trudnej sytuacji i staranne przygotowanie dzieci do ceremonii.

facebook