Spotkania z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej

 

Dnia 8 października 2021r. odbyły się spotkania uczniów klas VII – VIII z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej. W spotkaniach wzięli udział pan Jarosław Krydziński, pan Dariusz Staniszewski i pan Krzysztof Pogorzelski. Poruszony został temat szeroko pojętego bezpieczeństwa osób pieszych na drogach oraz użytkowników rowerów, rolek  i hulajnóg. Podczas spotkań przypomniano uczniom nowe przepisy wprowadzone od 1 czerwca 2021 roku, kładąc szczególny nacisk na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na drogach i korzystanie z oznakowanych przejść dla pieszych. Młodzież zdaje sobie sprawę z tego, że wprowadzony został przepis zakazujący pieszym korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych w trakcie wchodzenia na jezdnię lub torowisko. Poruszono również temat konsekwencji wynikających z niszczenia mienia publicznego, naruszenia nietykalności cielesnej innej osoby oraz zakłócania porządku publicznego. Funkcjonariusze straży miejskiej i policji omówili też problem demoralizacji, w tym wyciągania konsekwencji za stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej, cyberprzemocy, stosowania używek oraz  nierealizowania obowiązku szkolnego. Nasza młodzież doskonale rozumie definicję demoralizacji i czynu karalnego. Odwołano się do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, która  zawiera katalog środków, jakie sąd rodzinny może zastosować wobec nieletniego, który wykazuje przejawy demoralizacji.

Spotkania z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej są niezwykle ważne, gdyż zależy nam, by nasi uczniowie przestrzegali przepisów ruchu drogowego oraz mieli świadomość konsekwencji niewłaściwego zachowania i demoralizacji. 

Mamy nadzieję, że wszelkie nasze oddziaływania profilaktyczne sprowokują młodzież do dyskusji i wymiany poglądów, ale przede wszystkim utwierdzą w przekonaniu, że warto żyć w zgodzie z zasadami, bez łamania prawa. Jeśli choć kilka osób zastanowi się nad sobą, zmieni swoje postępowanie albo poda pomocną dłoń osobie potrzebującej – będzie to dla nas sukces wychowawczy. 

I o taki właśnie sukces nam chodzi!

 

facebook