STOP DEMORALIZACJI I CYBERPRZEMOCY!

      Dnia 6 lutego 2020 roku  zostały zorganizowane spotkania uczniów klas VI i VII z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu panem Dariuszem Lewandowskim  na temat „Obowiązek reagowania na demoralizację nieletnich”. Główna tematyka spotkania to zjawisko cyberprzemocy i jej konsekwencje dla sprawców i ofiar.
  W spotkaniu wzięły udział pedagog i psycholog szkolny, które  zwróciły uwagę młodzieży szkolnej na ich bezpieczeństwo w  Internecie.  Zobowiązano młodzież  do natychmiastowego  reagowania na wszelkie przejawy agresji, przemocy i cyberprzemocy.  Celem takich spotkań  jest uświadamianie młodych ludzi, aby nie wchodzili w konflikt  z prawem i ustrzeżenie ich przed skutkami łamania prawa.   Podczas pogadanki w oparciu o  prezentację  multimedialną  został poruszony problem demoralizacji, w tym wyciągania konsekwencji za stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej, cyberprzemocy, stosowania używek oraz  nierealizowania obowiązku szkolnego. Uczniowie poznali definicję demoralizacji, czynu karalnego, rozboju, obrony koniecznej. Dowiedzieli się również, że prawo jest nie po to, by karać innych ale by ich wychowywać. Mamy nadzieję, że wszelkie nasze oddziaływania profilaktyczne sprowokują młodzież do dyskusji i wymiany poglądów, ale przede wszystkim utwierdzą w przekonaniu, że problemy należy rozwiązywać w sposób konstruktywny i pokojowy, bez łamania prawa. Jeśli choć kilka osób zastanowi się nad sobą, zmieni swoje postępowanie albo poda pomocną dłoń osobie potrzebującej – będzie to dla nas sukces wychowawczy.  I o taki właśnie sukces nam chodzi!  Wszystkim naszym uczniom życzymy udanych i bezpiecznych ferii zimowych!

 

facebook