Propozycje zasad pracy na lekcjach, które można uwzględnić w kontrakcie klasowym.

 1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
 2. Zaangażowanie się w zajęcia jest uzależnione od stopnia przygotowania ucznia.
 3. Jedna osoba mówi, reszta słucha i nie przerywa wypowiedzi.
 4. Zwracamy się do siebie po imieniu i nie stosujemy przezwisk.
 5. Każdy ma prawo do wyrażania własnego zdania.
 6. Mówimy tylko w swoim imieniu.
 7. Jesteśmy dyskretni, nie rozpowszechniamy plotek.
 8. Nie mówimy o osobach nieobecnych na zajęciach.
 9. Nie przerywamy wypowiedzi innym.
 10. Używamy przyzwoitych słów.
 11. Okazujemy sobie szacunek.
 12. Nie oceniamy wypowiedzi kolegów.
 13. Nie stosujemy agresji i przemocy względem siebie.
 14. Szanujemy cudzą własność.
 15. Nie bierzemy bez pozwolenia cudzych rzeczy, prosimy właściciela o ich pożyczenie.
 16. W czasie zajęć nie chodzimy po klasie.
 17. Nie przeszkadzamy nauczycielowi w prowadzeniu zajęć.
 18. Wykonujemy polecenia nauczyciela.
 19. Na bieżąco rozwiązujemy konflikty.
 20. Mówimy o konkretnym zachowaniu, a nie o osobie.
 21. Osoby zaangażowane w problem rozwiązują go w sposób pokojowy.
 22. Nie wstydzimy się zgłaszać osobie dorosłej zaistniały konflikt.
 23. Zachowania związane z agresją i przemocą zgłaszamy wychowawcy lub pedagogowi.
 24. Rozróżniamy proszenie o pomoc od skarżenia.
 25. Nie wstydzimy się prosić kogoś o pomoc.
 26. Nie przechodzimy obojętnie, jeśli komuś dzieje się krzywda.
 27. Stajemy po stronie pokrzywdzonych i pomagamy ofiarom przemocy.
 28. Wspólnie podejmujemy działania na rzecz przeciwdziałania agresji w szkole.
 29. Potrafimy przyznać się do błędu.
 30. Kontrolujemy swoją złość, by nie doszło do wybuchu agresji.
 31. Pomagamy tym, którym inni dokuczają.
 32. W klasowe przedsięwzięcia włączamy osoby ciche, wycofujące się.
 33. Nie obrażamy się z błahego powodu.
 34. Nie ośmieszamy innych, szanujemy ich godność.
 35. W wypowiedziach i postępowaniu jesteśmy szczerzy.
 36. Stosujemy w rozmowie z innymi komunikat „Ja” tj. zaczynamy wypowiedź od słów: „ Ja uważam..”, „Według mnie…” „Moim zdaniem…”

 

 

facebook