V Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne”

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do V Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne”, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Sierpcu.

W okresie od 1 lipca do 13 października 2016r.  zbierane były  na terenie szkoły  następujące odpady: makulatura, tworzywa sztuczne i baterie.  Podstawowym kryterium oceny w konkursie była ilość odpadów poszczególnych rodzajów (w kg)

zebranych przez zgłoszoną do konkursu placówkę w przeliczeniu na jednego ucznia.

Nasza  szkoła została laureatem I miejsca w kategorii – tworzywa sztuczne i otrzymała nagrodę w postaci  tablicy interaktywnej.

 Serdecznie gratulujemy i dziękujemy całej społeczności szkolnej za wkład pracy w realizację tego konkursu.

Opiekun Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody
Barbara Woźnicka

 

facebook