V Sierpecki Dzień Wolontariatu

5 grudnia 2016 roku w Centrum Kultury i Sztuki spotkali się wolontariusze z powiatu sierpeckiego w celu podsumowania działalności wolontariackiej za miniony rok kalendarzowy. Przybyłych na uroczystość gości przywitał dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Pan Piotr Tyndorf. Następnie głos zabrali Burmistrz Miasta Sierpc Pan Jarosław Perzyński oraz Starosta Powiatu Sierpeckiego Pan Jan Laskowski, którzy dokonali oficjalnego otwarcia. W czasie uroczystości  został rozstrzygnięty konkurs na superwolontariusza. Tytuł  superwolontariusza otrzymała uczennica naszej szkoły Oliwia Zakrzewska z klasy VIa. Nie zapomniano także o najmłodszych wolontariuszach, którym podziękowano za  swoją postawę jak być twórczym, aktywnym, czynić dobro.Zwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek.

 

facebook