Warsztaty dla uczniów „Profilaktyka uzależnień i cyberprzemocy – Czarodziejskie okno”

 

W dniach 12-13 października 2021 roku uczniowie klas IV, V i VI uczestniczyli w warsztatach „Profilaktyka uzależnień i cyberprzemocy – Czarodziejskie okno”. Warsztaty zostały dostosowane do wieku i wiedzy danej grupy. Młodzież dowiedziała się na temat szkodliwego wpływu wszelkich substancji psychoaktywnych na organizm człowieka, dzięki czemu wzrosła ich wiedza w tym zakresie. Ponadto uświadomiono uczniom, jakie są skutki nadmiernego używania multimediów. Uczniowie poznali symptomy szkodliwego ich używania oraz uczyli się pomagać innym, którzy nadmiernie korzystają z multimediów.  Zwrócono uwagę uczniów na to, ile czasu w sposób bezpieczny można spędzać w Internecie oraz jak często należy robić przerwy w trakcie korzystania z różnych multimediów.

W dalszej części warsztatów uczniowie dowiedzieli się, jak bezpiecznie można korzystać z sieci oraz jak uchronić się przed zawirusowaniem komputerów lub telefonów. Młodzież uczyła się rozpoznawania hejtu, jak sobie z nim radzić i gdzie należy szukać pomocy. Uczniowie dowiedzieli się także, w jaki sposób chronić się przed tajemniczymi nieznajomymi, którzy mogą nam zaszkodzić. Warsztaty upłynęły w przyjemnej i przyjaznej atmosferze, przyczyniły się również do poprawy integracji uczniów.

Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta w czasie warsztatów przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa naszych uczniów w sieci. Życzymy im, by w sposób asertywny chronili siebie przed zachowaniami ryzykownymi i wszelkimi uzależnieniami.

 

Jolanta Wojda

 

facebook